Sứ mệnh và văn hóa

Làm những điều có ý nghĩa

 

Hãy trở thành một phần trong lịch sử đổi mới của chúng tôi

Từ năm 1988, Trend Micro đã là doanh nghiệp tiên phong trong an ninh mạng đối phó với bối cảnh phần mềm độc hại ngày càng mở rộng.

Xu hướng đổi mới của Trend mang đến “bảo mật phù hợp” - các giải pháp có thể tùy chỉnh và có thể mở rộng ảnh hưởng đáng kể đến các xu hướng trong ngành bảo mật. Và nếu bạn hỏi một nhân viên của Trend rằng tại sao họ làm việc ở đây, họ sẽ cho bạn biết đó là cảm giác khi được làm việc chung với một tập thể có chung mục tiêu, được thúc đẩy bởi cùng một niềm đam mê và đánh giá cao chuyên môn của đồng nghiệp.

Giá trị cốt lõi  

Giá trị cốt lõi của chúng tôi xác định chúng tôi là ai, được lồng ghép vào mọi hoạt động của chúng tôi và bắt rễ sâu trong di sản và văn hóa của chúng tôi. Các giá trị này có ý nghĩa rất quan trọng, do đó chúng tôi thường xuyên rà soát để đảm bảo các giá trị này tiếp tục phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi. Thường được gọi không chính thức là 3CIT, bao gồm:

Khách hàng
Có niềm đam mê phục vụ;
đảm bảo chúng tôi thực sự mang lại lợi ích
cho khách hàng
 

Thay đổi
Coi thay đổi là một
cơ hội; trở thành
người dẫn đầu thay đổi
 

Hợp tác
Nhận thức rõ rằng trí tuệ
tập thể là cách duy nhất
để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh;
thân thiện với hệ sinh thái

Đổi mới
Dám thất bại; sáng tạo
các giá trị xã hội mới


Tin cậy
Không tự tôn quá cao; chân thành;
thành thật;
nhất quán
 

Những con người phía sau niềm đam mê

Chúng tôi thúc đẩy tăng trưởng bằng sự đổi mới

Chúng tôi khuyến khích việc chấp nhận rủi ro và cách quản lý của chúng tôi cho phép bạn thất bại; chúng tôi tin tưởng vào tính liêm chính và tinh thần sở hữu của mỗi cá nhân; chúng tôi trân trọng hợp tác của cả nhóm; và chúng tôi nhấn mạnh “cách tăng trưởng” hơn là bản thân sự tăng trưởng.

Eva Chen
Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập