Khám phá Trend. Khám phá BẠN.

Làm việc tạiTrend 

Khi gia nhập Trend, bạn trở thành một phần trong một gia đình toàn cầu và đa dạng độc đáo, cùng nỗ lực hướng tới việc bảo vệ thế giới kết nối ngày nay. Lịch sử gần 30 năm của chúng tôi được đánh dấu bằng tinh thần và tầm nhìn kinh doanh đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi luôn đi đầu trong lĩnh vực bảo mật phần mềm ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Văn hóa là sức mạnh của chúng tôi

Chúng tôi tận dụng sự thay đổi, trao quyền cho mọi người và khuyến khích sự đổi mới trong thế giới kết nối.. Sự đa dạng và lực lượng lao động đa văn hóa của chúng tôi là những yếu tố quan trọng đóng góp cho sự thành công của chúng tôi trên toàn cầu. Chúng tôi muốn tạo ra niềm vui trong khi vẫn coi trọng văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc đóng góp trở lại cho cộng đồng toàn cầu và giúp đỡ cộng đồng xung quanh chúng tôi khi cần thiết.

Bạn đang làm việc ở một công ty uy tín

Tại Trend Micro, chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng hàng đầu và bạn sẽ được hợp tác với những người giỏi nhất.  Bạn có thể trực tiếp tiếp cận các cơ hội thăng tiến và tự do tạo ra tác động. Chúng tôi khuyến khích tư tưởng lãnh đạo và ủng hộ các cơ hội nội bộ… Bạn tự định hướng phát triển cho mình.  Bạn sẽ được ghi nhận vì niềm đam mê hướng tới thành công của mình và có thể phát triển “Phần tốt đẹp nhất của bản thân bạn”.

Hãy phát triển vững mạnh cùng chúng tôi

Với chúng tôi, bạn có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong một ngành công nghiệp đang thống trị các tin tức toàn cầu. Ở Trend, chúng tôi tìm kiếm những nhân sự có niềm đam mê và năng lượng để thách thức những lối mòn trong tư duy và trở thành hạt nhân của sự thay đổi. Chúng tôi tin tưởng vào việc làm việc chăm chỉ, tư duy thông minh và tìm kiếm niềm vui trong cả quá trình này. Và chúng tôi cũng tin tưởng vào việc tưởng thưởng các phúc lợi cạnh tranh nhất cho nhân sự của mình.

  • Hoạt động thiện nguyện và đóng góp lại cho cộng đồng
  • Chương trình giải thưởng Người tham gia có giá trị nhất (MVP)
  • Hợp tác cùng những người giỏi nhất trong ngành
  • Kế hoạch hưu trí cạnh tranh do công ty tài trợ
  • Phúc lợi y tế & chăm sóc sức khỏe tốt
  • Các chương trình Giới thiệu nhân viên
  • Chương trình Thực tập gia đình