Trend Micro Deep Discovery 100 % detekteringsnivå

Se varför

Deep Discovery avvärjer avancerade hot och ransomware med branschledande effektivitet

NSS Labs jämförde nyligen sju system för intrångsdetektering i sin rapport över detekteringssystem. I år landade Trend Micro på hela 100 % detektering, inräknat 100 % detektering av kringgåenden. För fjärde året i rad utsågs Deep Discovery till ett ”rekommenderat” system för detektering av intrång.

År efter år visar Trend Micro ledarskap inom detektering av intrång och bevisar att Deep Discovery är den bästa lösningen när du vill eliminera avancerade hot och ransomware.

Ladda ned Trend Micros testresultat i NSS Labs jämförelse av detekteringssystem 2017.

Dagens avancerade hot är lömskare, smartare och listigare än någonsin. De gör sitt bästa för att undvika upptäckt, infiltrera ditt nätverk och smälta in så att de inte väcker misstanke. Väl inne rör de sig över hela nätverket på jakt efter information som de kan utnyttja för sina syften.

Därför behöver du Trend Micro™ Deep Discovery™. Lösningen bygger på XGen™ security och använder en kombination av flera generationers tekniker för skydd mot hot för att identifiera avancerade hot som kommer in i, lämnar eller sprider sig i nätverket. Den innehåller anpassade sandelådefunktioner baserade på tekniker för att upptäcka kringgående åtgärder, vilket gör det i princip omöjligt för avancerade hot att undgå upptäckt. Det är förklaringen till att Trend Micro uppnådde 100 % detekteringsnivå och 100 % detektering av kringgåenden i NSS Labs rapport över detekteringssystem 2017.
 

Security Value Map

Kundberättelse

”En säkerhetsinfrastruktur i flera lager har många fördelar – allt från större effektivitet och skalbarhet till vetskap om att våra system och data är skyddade.”

Copyright © 2020 Trend Micro Incorporated. Med ensamrätt.