Trend Micro™ Security 2017

Cuộc sống số an toàn của bạn chỉ cách một cài đặt dễ dàng.

Có hai cách để có được sản phẩm của bạn:

Bàn cần giúp đỡ cài đặt?

Tại sao lại cài đặt không cần ổ đĩa?

  • 1. Phần lớn các máy tính xách tay mới được sản xuất không còn bao gồm ổ đĩa CD/DVD nữa      .
  • 2. Trend Micro Security có thể được tải về nhanh chóng từ Internet.
  • 3. Người ta ước tính sẽ mất hơn 1 triệu năm để một đĩa CD          phân hủy hoàn toàn trong một bãi rác. *
  • 4. Để sản xuất 13,6 kg nhựa (30 đĩa/13,6 kg), cần có            8,5 mét khối khí thiên nhiên, hai cốc dầu thô và 91 lít        nước.*
    * Eco Coalition.org
Recycle Icon

Đó là điều tối thiểu
chúng ta có thể làm được.

© 2016 bởi Trend Micro Incorporated. Đã đăng ký Bản quyền. Trend Micro và biểu trưng t-ball là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Trend Micro Incorporated. Tất cả tên công ty và/hoặc sản phẩm khác có thể là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.