Onderzoek Trend Micro: veel zakelijke leiders zien het verband tussen beveiliging en data-inzicht niet

 

Amsterdam, 26 juni 2023 - Uit onderzoek van Trend Micro, leider in cyberbeveiliging, blijkt dat veel zakelijke leiders het verband niet zien tussen beveiliging en inzicht in data, ondanks dat zij wel erkennen dat effectieve beveiliging digitalisering kan versnellen.

“Datagedreven inzicht is een steeds belangrijkere basis voor de duurzame groei die het bestuur vandaag de dag eist. Maar als data niet goed zijn beveiligd, hebben zulke initiatieven weinig kans van slagen”, aldus Pieter Molen, Technical Director Benelux bij Trend Micro. “Het wordt tijd dat zakelijk leiders het belang van beveiliging voor de groei van de gehele organisatie erkennen en dat CISO's zichzelf overtuigender inzetten.”

Uit het onderzoek blijkt dat 53% van de Nederlandse organisaties (wereldwijd: 61%) het ermee eens is dat er in 2023 - vanwege de onzekere macro-economische en geopolitieke uitdagingen - dringend behoefte is aan verbreding van hun inkomstenstromen. Nog eens 59% (wereldwijd: 68%) zegt dat toegang tot data essentieel is voor het ontsluiten van deze nieuwe inkomstenstromen, terwijl 88% (wereldwijd: 91%) stelt dat zij tot op zekere hoogte kostenbesparingen kunnen realiseren door data beter te gebruiken.

Data analytics en soortgelijke tools kunnen de flexibiliteit van bedrijven vergroten door hen te helpen te anticiperen op markttrends en door financiële prognoses te maken. Maar liefst 52% (wereldwijd: 38%) van de beleidsmakers in Nederland zegt echter dat zij het verband tussen beveiliging en data-inzicht niet begrijpen. Een nog groter aantal slaagt er niet in verbanden te leggen tussen beveiliging en het genereren van nieuwe inkomstenstromen (48%) en kostenbesparingen (61%).

Het feit dat 51% (wereldwijd: 56%) van de respondenten beweert dat het huidige beveiligingsbeleid en -processen van hun organisatie voor informatiesilo's zorgt is dan ook zeer verontrustend. Dit zou projecten voor data-inzicht actief kunnen ondermijnen, en versterkt de behoefte aan meer platformgebaseerde beveiligingsoplossingen. Hoewel veel leiders nog steeds niet overtuigd zijn van de rol die beveiliging kan spelen bij het ontsluiten van inzicht in en groei van data, gelooft bijna tweederde wel dat het beveiligingsbeleid digitalisering kan versnellen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de security posture van de meeste organisaties steeds volwassener wordt. 58% van de ondervraagde Nederlandse IT-besluitvormers zegt dat de organisatie het cyberrisico bijhoudt en daarover rapporteert, waarbij twee derde (wereldwijd: een derde) dit ook rapporteert aan de raad van bestuur. Nog eens 74% (wereldwijd: 79%) zegt dat hun organisatie een verbeteringsprogramma heeft om de doelstellingen van digitale transformatie te helpen verwezenlijken.

Bezoek de website voor een volledig exemplaar van het rapport: https://www.trendmicro.com/explore/riskrewarddatainsights