Syntrophos kiest Trend Micro

voor complete, geïntegreerde en eenvoudig
te beheren beveiliging

Syntrophos is het Shared Service Center (SSC) voor de gemeentes Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. De 47 medewerkers verzorgen een compleet aanbod ICT-diensten. Dit gebeurt onder andere vanuit twee eigen datacenters. Naast stabiliteit en capaciteit, speelt informatiebeveiliging een sleutelrol voor de kwaliteit van de dienstverlening. Om de grote variatie aan cyberbedreigingen het hoofd te bieden en te voldoen aan veranderende wet- en regelgeving, gebruikte de organisatie verschillende beveiligingsoplossingen. Om meer grip op de security van de gehele omgeving te krijgen, koos Syntrophos voor een geïntegreerde aanpak met de Trend Micro Smart Protection Complete Suite.

Sinds de oprichting in 2013 is Syntrophos sterk gegroeid. Volgens Erwin van Leiden, Afdelingsmanager ICT, heeft dat ook impact op de informatiebeveiliging. “Syntrophos heeft te maken met bedreigingen op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld via extern verkeer dat binnenkomt of via de communicatie binnen onze omgeving. Daarnaast willen we risico’s op datalekken vermijden en besmettingen met ransomware voorkomen. In de praktijk nemen we steeds weer extra maatregelen. Aan de andere kant wil de overheid transparant opereren en informatie juist toegankelijk maken. Dit is een spanningsveld waarbinnen wij moeten opereren.”

Van big naar bio

Een andere uitdaging is de wet- en regelgeving voor informatiebeveiliging die steeds zwaarder wordt. Van Leiden legt uit: “Naast wetgeving zoals de AVG hebben gemeentes ook te maken met de overgang van de BIG (Baseline Informatie voor Gemeenten) naar de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit betekent dat wij weer aantoonbaar striktere invulling aan informatiebeveiliging moeten geven.”

“We hebben de afgelopen jaren veel verschillende beveiligingsoplossingen in gebruik genomen. Onze omgeving wordt op meerdere niveaus gescand, van mail en documentfolders tot werkplekken en de backend. Al deze oplossingen vroegen specifieke kennis en het was lastig om een totaaloverzicht te creëren. Dat brengt op zich weer risico’s met zich mee. Daarom zochten we een geïntegreerde oplossing die eenvoudig centraal te beheren is via één dashboard.”

"We zochten een geïntegreerde oplossing die eenvoudig centraal te beheren is via één dashboard."

Erwin van Leiden
Afdelingsmanager
ICT Synthropos

Meer efficiency, minder beheer

Syntrophos was al bekend met Trend Micro door het gebruik van Deep Security voor de servers die de organisatie gebruikt, inclusief virtuele servers. Later is daar ook Virtual Patching aan toegevoegd. “Met de keuze voor de Smart Protection Complete Suite met Deep Security en de nieuwste software suite van Trend Micro ‘Apex One’ voor onze end points kregen we toegang tot een suite die onze volledige omgeving beschermt; van virtuele servers tot werkplekken en van mail tot documentfolders. Omdat de beveiliging nu centraal te beheren is, profiteren we van grotere efficiency en minder beheerlast.”

Intelligente beveiliging

Een ander voordeel van de keuze voor Trend Micro is de verregaande afstemming tussen de beveiliging op verschillende niveaus en lagen. Van Leiden, legt uit: “De Smart Protection Complete Suite is uitgerust met intelligentie om relevante informatie over een specifieke bedreiging die bijvoorbeeld door de firewall gesignaleerd is automatisch te delen met andere beveiligingscomponenten. Die intelligentie vereenvoudigt het beheer, zonder concessies aan de beveiliging. Sterker nog, de bescherming is robuuster omdat de deur dan preventief dichtgaat op alle relevante niveaus.”

"De Smart Protection Complete Suite biedt verregaande integratieopties en is modulair opgebouwd waardoor we ook relatief eenvoudig nieuwe ontwikkelingen, zoals IoT, kunnen gaan toevoegen."

Erwin van Leiden
Afdelingsmanager
ICT Synthropos

Preventief handelen

In de oude situatie met verschillende security-oplossingen bestond het risico dat een signaal niet op tijd opgepakt werd of dat er op andere lagen geen actie werd ondernomen. Van Leiden: “Dit proces duurde niet alleen langer, het zorgde ook dat we vooral reactief handelden. In de nieuwe situatie kunnen we op basis van ons beveiligingsbeleid preventief handelen en voorkomen we risico’s en kwetsbaarheden.”

Als securityspecialist biedt Trend Micro Syntrophos niet alleen bescherming tegen actuele bedreigingen. “Hun specialisten volgen security-ontwikkelingen op de voet en ontwikkelen continu passende antwoorden op nieuwe bedreigingen. Bovendien profiteren we van de ervaring en informatie van het wereldwijde Smart Protection Network. In combinatie met regelmatige kennisuitwisseling, kunnen we ons informatiebeveiligingsbeleid continu aanscherpen.”

Internet of things

Een voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling waar Trend Micro op anticipeert is het Internet of Things (IoT). Van Leiden geeft aan dat steeds meer gebouwbeheersystemen en facilitaire toepassingen uitgerust zijn met sensoren die data via een netwerkverbinding delen. “Die ontwikkeling is heel functioneel, maar leidt ook tot extra beveiligingsrisico’s. Trend Micro haakt hier nu al op in. De Smart Protection Complete Suite biedt verregaande integratieopties en is modulair opgebouwd waardoor we ook relatief eenvoudig nieuwe ontwikkelingen, zoals IoT, kunnen gaan toevoegen.”

"We hebben altijd een totaalbeeld van de beveiligingssituatie op alle niveaus binnen onze omgeving."

Erwin van Leiden
Afdelingsmanager
ICT Synthropos

Meer security awareness

De Trend Micro Smart Protection Complete Suite biedt Syntrophos complete en intelligente beveiliging. “Onze beveiliging is nu veel pro-actiever ingericht”, zegt Van Leiden. “Signalen worden niet alleen opgevangen, ook de benodigde acties om bedreigingen te bestrijden volgen automatisch. Bovendien zijn we nu druk bezig met de inrichting van een geïntegreerd dashboard via Trend Micro Control Manager. Zo hebben we altijd een totaalbeeld van de beveiligingssituatie op alle niveaus binnen onze omgeving. Deze integrale rapportages zijn een goede basis voor trendanalyses. Daarnaast kunnen we aantonen wat we aan bedreigingen tegenhouden om de awareness voor het belang van goede security te vergroten. Al deze zaken dragen direct bij aan het minimaliseren van beveiligingsrisico’s en de kwaliteit van onze dienstverlening aan de gemeentes. Zij kunnen daardoor effectiever, veiliger en transparanter communiceren, intern en met burgers.”