Đối tác dịch vụ chuyên nghiệp

Tăng doanh thu với bảo mật hàng đầu ngành

Phát triển cùng chúng tôi

Chương trình đối tác Trend Micro cung cấp cho các công ty dịch vụ chuyên nghiệp chứng nhận, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận các tài nguyên cần thiết để thực hiện bảo mật Trend Micro cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và lớn.

Chương trình theo lời mời này cung cấp cho các đối tác dịch vụ chuyên nghiệp huy hiệu chứng nhận và hỗ trợ quảng bá thông qua công cụ Partner Locator cần có để giúp tăng trưởng kinh doanh của họ. Chương trình cũng sẽ trả cho các đối tác khoản phí giới thiêụ 10% cho các khách hàng mới đủ điều kiện mà họ giới thiệu tới Trend Micro.

Hồ sơ Đối tác dịch vụ chuyên nghiệp:

 • Các dịch vụ chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh về Công nghệ
 • Tư vấn viên Công nghệ Thông tin (CNTT)
 • Doanh nghiệp công nghệ

Đối tượng đủ điều kiện:

Chương trình này không dành cho hoặc trao thưởng các đối tác mong muốn bán các giải pháp của Trend Micro. Chỉ dành cho các đối tác chuyên về cung cấp các dịch vụ thực hiện các giải pháp của Trend Micro. Các đối tác mong muốn được hưởng lợi ích tài chính từ việc bán hoặc bán theo gói các giải pháp bảo mật của Trend Micro có thể tìm hiểu Chương trình đối tác của Trend Micro dành cho Đại lý , Nhà tích hợp hệ thống , hoặc Nhà cung cấp dịch vụ đ ám mây (CSP).

Lợi ích kỹ thuật

 • Truy cập Chứng nhận và đào tạo
 • Cổng hỗ trợ và Cơ sở kiến thức
 • Truy cập trực tiếp với Kỹ sư dịch vụ thực địa
 • Quản lý theo trường hợp đối tác
 • Tin kỹ thuật* (nếu có)
 • Phần mềm không phải để bán – Miễn phí
 • Phần mềm đánh giá khách hàng
 • Sản phẩm tham gia mẫu và Thử nghiệm phần mềm
 • Truy cập Cổng đối tác
 • Truy cập Cộng tác triển khai dịch vụ chuyên nghiệp*

Lợi ích tài chính & tiếp thị

 • Sử dụng logo Đối tác dịch vụ chuyên nghiệp Trend Micro
 • Chứng nhận Đối tác
 • Quảng bá thông qua công cụ Partner Locator
 • Chiết khấu phần mềm Trend Micro sử dụng nội bộ
 • Tùy chọn tham gia Chương trình đối tác giới thiệu

 

Trở thành Đối tác dịch vụ chuyên nghiệp:

Để trở thành một Đối tác dịch vụ chuyên nghiệp hoặc đăng ký người dùng mới, vui lòng hoàn thành quy trình đăng ký.