Nutanix

 

Trend Micro đã hợp tác với Nutanix để cung cấp giải pháp trọn gói, bao gồm hạ tầng và hệ thống an ninh được tích hợp và kiểm định chặt chẽ để giúp khách hàng thực hiện tốt các quy định về an ninh và quản trị.

Hoàn thành và xây dựng dựa trên giải pháp an ninh độc quyền của Nutanix, Trend Micro Deep Security mang lại nền tảng toàn diện cho các môi trường ảo và được thiết kế nhằm giản lược các quy trình an ninh trong khi vẫn tăng ROI cho các dự án ảo và điện toán đám mây. Sơ Lược về Giải pháp