Google Drive

 

Công nghệ An Ninh Ứng Dụng Điện Toán Đám Mây của Trend Micro được tích hợp trực tiếp vào dịch vụ chia sẻ tệp tin của Google Drive thông qua các API nhằm mang lại khả năng chặn malware cao cấp đồng thời tránh tính trạng bị mất dữ liệu.

Công nghệ An Ninh Ứng Dụng Điện Toán Đám Mây của Trend Micro cho phép các tổ chức có được sự hiệu quả từ các dịch vụ điện toán đám mây trong khi vẫn duy trì được mức độ an ninh cao nhất. Công nghệ này cho phép tìm được các malware ẩn dật và không xác định thông qua thuật toán phân tích malware bằng sandbox và các kỹ thuật khác. Công nghệ chặn mất dữ liệu giúp theo dõi các dữ liệu nhạy cảm và thực thi các sáng kiến về tuân thủ.