Cavium

Cavium là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm bán dẫn có độ tích hợp cao cho phép xử lý dữ liệu thông minh tại các doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, các ứng dụng nhà cung cấp dịch có dây và không dây. Cavium cung cấp đang dạng các bộ xử lý tích hợp phần mềm tương thích với dung lượng xử lý từ >100 Gbps/chip đến < các SoC đa lõi 5W. Giải Pháp Chức Năng Mạng Ảo của Trend Micro giúp mang lại khả năng an ninh tối ưu và tăng cường cũng như các dịch vụ vCPE chất lượng cho hạ tầng NFV có ứng dụng các bộ xử lý Cavium nhằm hỗ trợ các phạm vi sử dụng từ điện toán đám mây đến ngoại biên và tại cơ sở.

Trend Micro hợp tác chặt chẽ với các Đối Tác Liên Minh Chiến Lược để phát triển các giải pháp toàn diện dành cho doanh nghiệp phù hợp với cơ cấu của bạn, đơn giản hóa việc triển khai, nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, và tối ưu hóa bảo mật.