ADLINK

Trend Micro và ADLINK đã hợp tác để tích hợp Trend Micro Virtual Network Function Suite với ADLINK CSA-7200/7400. Công nghệ ADLINK là công nghệ điện toán tiên tiến hàng đầu với các giải pháp thúc đẩy các ứng dụng xử lý dữ liệu giữa các ngành. Kiến trúc tham chiếu cấp độ nhà khai thác điện toán mở của ADLINK (OCCERA) cung cấp các bản chạy thử mới nhất và điện toán NFV trong số nhiều nhà cung cấp HW/SW khác nhau. Khung mở của ADLINK sử dụng một thiết kế lắp ráp đặc biệt để có được Mạng Điều khiển bằng Phần mềm (Software Defined Networking, SDN) và NFV cùng với công nghệ tăng tốc phần cứng được tích hợp mới nhất để tăng tốc xử lý các gói dữ liệu mạng và phát trực tuyến video.

Trend Micro hợp tác chặt chẽ với các Đối tác liên minh chiến lược để phát triển toàn bộ các giải pháp dành cho doanh nghiệp phù hợp với kiến trúc của bạn, đơn giản hóa việc triển khai, nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và tối ưu hóa bảo mật.