Bộ Bảo mật Doanh nghiệp

Là sự kế thừa của Biện pháp bảo mật dữ liệu và bảo vệ khỏi mối đe dọa thích ứng

Bảo vệ khỏi các mối đe dọa tích hợp

Trước khi giới thiệu Bộ Bảo vệ Thông minh, các khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi đã triển khai rất nhiều bộ công cụ tích hợp để bảo vệ dữ liệu mạng khỏi các mối đe dọa tích hợp. Những bộ công cụ này trở thành nền tảng cho Bộ Bảo vệ Thông minh, cung cấp các giải pháp tốt hơn, đơn giản hơn và linh hoạt hơn.

So sánh Bộ Doanh nghiệp