An ninh Mạng Y tế

Thực thi chính sách, đảm bảo khả năng kiểm toán và bảo vệ các thiết bị y tế

Mối đe doạ

Bảo mật Dữ liệu Nhận dạng Bệnh nhân đã trở thành trọng tâm chính trong NHS, bao gồm ba thách thức chính:

 • Dữ liệu chuyển ra khỏi Bên Tín thác
 • Phần mềm độc hại và vi-rút
 • Tin tặc đang cố gắng thâm nhập vào các trung tâm dữ liệu

Bảo mật hiệu quả cho ngành y tế

Mặc dù tất cả các bên tín thác đều có biện pháp bảo vệ chống phần mềm độc hại và phần mềm chống vi rút chiều đến, nhiều đơn vị vẫn không thể ngăn chặn rò rỉ thông qua các điểm cuối. Việc bảo vệ các ứng dụng dựa trên web, môi trường ảo và dữ liệu nhạy cảm sẽ càng thách thức hơn. Chúng tôi có thể giúp bảo vệ thế giới của bạn bằng nhiều giải pháp:

 • Đảm bảo tuân thủ
 • Cung cấp quyền truy cập được ủy quyền tới dữ liệu quan trọng
 • Ngăn chặn rò rỉ dữ liệu
 • Đánh giá các lỗ hổng dữ liệu hiện có trên mạng
 • Phát triển và thực thi các chính sách bảo mật dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu bệnh nhân nhạy cảm với chính sách và thực hiện xử lý dữ liệu

Không có các biện pháp bảo mật dữ liệu và tuân thủ hiệu quả, các quỹ tín thác được tiếp xúc với các vi phạm dữ liệu vô ý qua thư điện tử và các công cụ nhắn tin phổ biến khác.

Mã hóa thiết bị và kiểm soát cổng là rất cần thiết nhưng vẫn chưa đủ. Những biện pháp này sẽ không ngăn những người trong cuộc được ủy quyền gửi các tài liệu nhạy cảm qua hệ thống thư điện tử và nhắn tin của công ty hoặc các thiết bị không được mã hóa.

Giải pháp của chúng tôi giúp xác định dữ liệu nào nhạy cảm, hiểu rõ mô hình truy cập, thiết lập và thực thi quyền dựa trên chính sách, và thông báo cho người dùng được ủy quyền với cảnh báo kịp thời trên màn hình trước khi xảy ra vi phạm.

Chặn phần mềm độc hại tấn công thiết bị y tế

Ngày càng có nhiều thiết bị chăm sóc bệnh nhân quan trọng hiện đang kết nối mạng và tiếp xúc với các mối đe dọa phần mềm độc hại nguy hiểm trên mạng.

Để tránh các vấn đề về hệ điều hành, nhiều bác sĩ lâm sàng vận hành thiết bị này mà không phụ thuộc vào máy khách hoặc máy chủ cục bộ. Bên Tín thác phải kiểm tra và phê duyệt các bản cập nhật phần mềm và các bản vá lỗi bị trì hoãn.

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã phát triển Bảo mật Sâu, một công cụ chống phần mềm độc hại ảo:

 • Cung cấp giải pháp bảo mật hoạt động ở cấp độ thẻ mạng của thiết bị
 • Cung cấp khả năng phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, tường lửa, giám sát toàn diện và kiểm tra bản ghi
 • Không yêu cầu phần mềm vận hành, tài nguyên máy, hoặc thiết bị mạng tốn kém
 • Có thể cập nhật (vá) tập trung mà không cần khởi động lại thiết bị