Câu hỏi thường gặp về tài chính

Trend Micro lên sàn khi nào?

Tháng 8/1998, Trend Micro lên sàn và cổ phiếu của công ty được niêm yết trên thị trường ngoài quầy ở Nhật Bản.

ADR (Chứng chỉ tín thác Mỹ) được niêm yết trên Thị trường quốc gia Nasdaq khi nào?

Tháng 7/1999, ADR được niêm yết trên Thị trường quốc gia Nasdaq.

Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Tokyo khi nào?

Tháng 8/2000, cổ phiếu của công ty được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Tokyo (TSE).

Cổ phiếu Trend Micro được giao dịch ở đâu?

Cổ phiếu Trend Micro được giao dịch trên TSE với mã chứng khoán 4704.

Đại lý chuyển giao là ai?

UFJ Trust and Banking Co., Ltd.

Tôi có thể tìm hồ sơ tài chính ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy hồ sơ tài chính của chúng tôi trong phần Quan hệ nhà đầu tư trên trang này, trong mục "Công bố tài chính" hoặc "Báo cáo & Dữ liệu tài chính".

Năm tài chính của Trend Micro được tính như thế nào?

Năm tài chính của Trend Micro dựa trên năm dương lịch. Ngày cuối cùng của năm tài chính là 31/12.

Tôi có thể liên hệ nhóm Quan hệ nhà đầu tư của Trend Micro bằng cách nào?

Bạn có thể liên hệ nhóm Quan hệ nhà đầu tư của Trend Micro qua email theo địa chỉ ir@trendmicro.com.