Hoạt động giáo dục cộng đồng về An toàn internet và an ninh mạng

Tất cả mọi người đều có vai trò trong việc đảm bảo an toàn an ninh mạng. Vai trò của bạn là gì?

Sáng kiến giáo dục của Trend Micro

Sáng kiến giáo dục của Trend Micro là chương trình được thiết kế riêng nhằm giáo dục miễn phí và trao quyền cho các cộng đồng kỹ thuật số của chúng tôi để giúp xây dựng một thế giới an toàn khi trao đổi thông tin kỹ thuật số.

Sáng kiến này là ý tưởng ban đầu cho 3 chương trình và chúng tôi dự kiến sẽ bổ sung thêm một chương trình trong tương lai.

Chúng tôi khởi động chương trình An toàn internet cho trẻ em và gia đình gần 10 năm trước và chúng tôi rất vui mừng mở rộng phạm vi tiếp cận của mình với các chương trình An toàn internet cho doanh nghiệp nhỏ và Giáo dục an ninh mạng cho các trường đại học.

An toàn internet cho trẻ em và gia đình

Chúng tôi nhận thấy sử dụng internet là một kỹ năng sống quan trọng, chứ không phải chỉ là sở thích hay giải trí. Internet không có ranh giới, vì vậy điều quan trọng là phụ huynh và giáo viên phải hiểu rõ và đảm bảo trẻ em sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm ở bất kỳ nơi nào khi các em kết nối.

Chương trình an toàn internet cho trẻ em & gia đình đã cung cấp các công cụ miễn phí cho PTO/PTA (Các Tổ chức và hiệp hội cha mẹ và giáo viên) trên khắp Hoa Kỳ gần một thập kỷ để giáo dục phụ huynh về an toàn trên Internet.

Hơn 5.000 trường trên cả nước đã tham gia Đêm an toàn internet - một dự án chúng tôi đồng tài trợ với PTO Today. Các tình nguyện viên Trend Micro có cơ hội diễn thuyết tại các trường này về việc sử dụng Internet an toàn và có trách nhiệm.

An toàn internet cho doanh nghiệp nhỏ

Khởi động vào năm 2018, chương trình An toàn internet dành cho doanh nghiệp nhỏ (ISSB) của chúng tôi được thiết kế để trao quyền cho chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ và nhân viên của họ với các hoạt động giáo dục dễ hiểu, kịp thời và có liên quan cao về rủi ro bảo mật và thực hành trực tuyến an toàn tốt nhất.

Với sự hỗ trợ của đội ngũ tình nguyện viên và hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận cam kết vì mục đích này, chúng tôi sẽ cung cấp các buổi hội thảo và tài nguyên trực tuyến nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ chủ động tự bảo vệ, cũng như bảo vệ nhân viên và khách hàng.

Hãy theo dõi các sự kiện và tài nguyên sắp ra mắt trong năm 2018!

Giáo dục về an ninh mạng cho các trường đại học

Chúng tôi đã xây dựng chương trình này để giúp tăng cường chương trình giảng dạy cho các chuyên gia an ninh mạng trong tương lai.
Các tình nguyện viên chương trình của chúng tôi tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

Hỗ trợ khoa

“Đào tạo giảng viên” để đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác, hữu ích và tuân thủ các thông lệ tốt nhất mà các chuyên gia nghiệp vụ và giảng viên của chúng tôi đã nghiên cứu.

Điều chỉnh chương trình giảng dạy

Chuẩn hóa các khái niệm về an ninh mạng trong hệ thống các trường đại học để đảm bảo rằng các chủ đề có tính liên quan và chính xác trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ và tội phạm mạng.

Hội thảo kỹ thuật

Chúng tôi cung cấp các hội thảo kỹ thuật theo yêu cầu của sinh viên và khoa để cập nhật cho họ các kiến thức với những khám phá mới nhất của các chuyên gia của chúng tôi.