Đấu tranh với tội phạm mạng

Trend Micro hợp tác cùng cơ quan thực thi pháp luật đấu tranh với tội phạm mạng

Teaming up to make the world safer
for exchanging digital information

With cybercrime growing in severity and persistence, security vendors and law enforcement agencies are teaming up across the globe to put end to it. It is our goal to help the fight by sharing information on threats, investigation strategies, and resources with our private and public sector partners.

Hợp tác với FBI và các nhà cung cấp bảo mật hàng đầu

Hợp tác với FBI và các nhà cung cấp bảo mật khác là một phần quan trọng trong chiến lược giúp tiêu diệt tội phạm mạng của Trend Micro. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã giúp loại bỏ các mối đe dọa từ phần mềm độc hại đến phần mềm tống tiền và nhiều cuộc tấn công nguy hiểm khác.

Câu chuyện thành công bao gồm ví dụ về DRIDEX và mạng botnet SIMDA và tăng cường quyết tâm của chúng tôi trong việc tiếp tục chiến đấu nhằm tiêu diệt nhiều mạng lưới tội phạm mạng hơn và giúp internet trở nên an toàn hơn cho mọi người.

Hợp tác với INTERPOL

Trend Micro đã hợp tác với Interpol vào năm 2014 thông qua việc cung cấp công cụ, đào tạo và nhân sự cho tổ chức. Nhóm Theo dõi mối đe dọa của chúng tôi
bắt đầu chia sẻ kết quả phân tích mối đe dọa với INTERPOL để tăng cường chia sẻ thông tin giữa khu vực công và tư nhân và nhằm
chống lại tội phạm mạng hiệu quả hơn trên toàn cầu.


Chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo và một nhà nghiên cứu bảo mật Trend Micro làm việc tại Khu liên hợp đổi mới toàn cầu của INTERPOL ở Singapore. Chương trình đào tạo của chúng tôi
đào tạo cho người tham gia các chiến lược và kỹ thuật mới nhất của tội phạm mạng để các quốc gia thành viên có thể mở rộng
khả năng điều tra của họ. Mục đích cuối cùng là ngăn chặn hoạt động của tội phạm mạng.