Bağlı Otomobil Güvenliği

Sürekli değişen mobilite dünyasını güvence altına almak

Bağlı otomobiller için güvenlik zorlukları

Güvenlik açığı
Yaygın bir güvenlik sorunu olan güvenlik açığı, üçüncü taraf donanım ve yazılım satıcılarına güvenmeleri nedeniyle bağlantılı araçlar için daha da zordur. Sorunu birleştirmek, uzun ürün yaşam döngüleri ve tedarik zincirleri, ortaya çıkan güvenlik açıklarına dayanmak için uygun olmayan ürünlerle sonuçlanır.

Kontrol edilemeyen bileşenler
Araç sahiplerinin eylemlerinin getirdiği güvenlik risklerini yönetmek (örneğin yeni uygulamalar veya bileşenler kurmak) zor bir iştir.

Geniş kapsam
Güçlü bağlantılı araç güvenliği, araçların, ağın ve arka ucun entegre bir görünümüne bağlıdır. Ayrıca kapsamlı bilgi ve beceriler gerektiren, hızla gelişen teknolojinin taleplerini karşılaması gerekmektedir.

Tehdit istihbaratı eksikliği
Bağlı arabalara yönelik siber saldırıların belirlenmesi ve önlenmesi, karmaşık tehdit istihbaratı gerektirir, ancak bunun için önemli miktarda yatırım gerekir.

Bağlı otomobil ekosistemini güvenli hale getirme

Kapsamlı tasarım ve görünürlük çok önemlidir. 

VSOC (Management of the Vehicle Security Operations Center) Yönetimi

Araçlar, ağlar ve arka uç çok yakından bağlantılı olduğundan, siber saldırılara karşı nasıl savunma yapılacağını düşünürken parçalı bir bakış açısı yerine bütünsel bir bakış açısı benimsemek çok önemlidir. Bu noktalardaki olayları izlemek ve analiz etmek ve olaylara karşı uygun önlemleri almak için bir VSOC oluştururken bu kuşbakışı açı zorunludur.

Araç İçi

CAN Bus gibi harici ve araç içi ağlara bağlı bileşenlerin güvenliğini sağlamak çok önemlidir. Ele geçirdikten sonra, ECU'lara ve düğümlere kötü amaçlı kod gönderebilirler. Bilgisayar korsanlığı gösterileri, anormal davranışları tespit etmenin ve rapor etmenin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Saldırganlar, TCU ve IVI'deki güvenlik açıklarından yararlanarak araç sistemleri üzerinde kontrol sahibi olabiliyor.

SIM aracılığıyla uç nokta güvenliği sağlarken izlemek, tespit etmek ve karşı önlemler almak için uygun ağ güvenlik protokollerini uygular.

Arka uç

Veri alışverişi için buluta bağlı birden fazla uygulama bilgi gönderip alıp yeni saldırı vektörleri oluşturdukça arka uçlara bağlanma talebi artıyor. Başarılı saldırılar, tek tek araçları etkilemekten daha büyük ölçekte etkiye neden olabiliyor.

Neden Trend Micro?

Trend Micro bağlı otomobil güvenlik çözümleri

Kaynaklar

Bağlantılı Otomobil Güvenliğine Başlayın