พันธมิตรบริการมืออาชีพ

เพิ่มรายได้ด้วยระบบความปลอดภัยชั้นนำของวงการ

เติบโตไปกับเรา

โครงการพันธมิตรเทรนด์ไมโครให้บริการระดับมืออาชีพกับใบรับรอง การฝึกอบรม การสนับสนุนด้านเทคนิค และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จำเป็นอื่นๆ ต่อการใช้งานโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของเทรนด์ไมโครสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดกลางและใหญ่

โครงการเชิญนี้สร้างพันธมิตรบริการมืออาชีพพร้อมกับป้ายใบรับรอง และการส่งเสริมผ่านเครื่องมือ Partner Locator เพื่อช่วยในการขยายธุรกิจของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีคู่ค่าโดยมีค่าแนะนำ 10% สำหรับลูกค้าใหม่ที่ผ่านการรับรองซึ่งพันธมิตรแนะนำให้เทรนด์ไมโคร

โปรไฟล์พันธมิตรบริการมืออาชีพ:

 • บริการมืออาชีพเทคโนโลยี สายธุรกิจ
 • ที่ปรึกษา IT
 • ธุรกิจเทคโนโลยี

ผู้ที่ผ่านการรับรอง:

โครงการพันธมิตรนี้ไม่อนุญาตหรือให้รางวัลแก่พันธมิตรที่ต้องการขายโซลูชันของเทรนด์ไมโคร เป็นไปอย่างเคร่งครัดสำหรับพันธมิตรที่มุ่งเน้นการนำเสนอบริการสำหรับการใช้โซลูชันของเทรนด์ไมโคร พันธมิตรที่ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินจากการขายหรือการรวมกลุ่มโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยของเทรนด์ไมโคร ควรศึกษาโครงการพันธมิตรของเทรนด์ไมโคร เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย, ผู้ผสานรวมระบบ, หรือผู้ให้บริการระบบคลาวด์

ประโยชน์ทางเทคนิค

 • เข้าถึงใบรับรองและการฝึกอบรม
 • สนับสนุนพอร์ทัลและฐานข้อมูล
 • เข้าถึงวิศวกรบริการภาคสนามโดยตรง
 • การจัดการกรณีของพันธมิตร
 • จดหมายข่ายทางเทคนิค* (หากทำได้)
 • ไม่อนุญาตให้ขายต่อซอฟต์แวร์ – ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ซอฟต์แวร์ประเมินผลลูกค้า
 • การเข้าร่วมเบต้าผลิตภัณฑ์และทดสอบซอฟต์แวร์
 • การเข้าถึงพอร์ทัลพันธมิตร
 • การเข้าถึงหลักประกันการนำบริการมืออาชีพมาใช้*

สิทธิประโยชน์ทางการตลาด& การเงิน

 • การใช้โลโก้พันธมิตรบริการมืออาชีพเทรนด์ไมโคร
 • ใบรับรองการเป็นพันธมิตร
 • การส่งเสริมผ่านเครื่องมือค้นหาพันธมิตร
 • ส่วนลดซอฟต์แวร์เทรนด์ไมโครที่ใช้งานภายใน
 • ตัวเลือกในการเข้าร่วมโครงการพันธมิตรที่แนะนำ

 

มาเป็นพันธมิตรบริการมืออาชีพ:

หากต้องการเป็นพันธมิตรบริการมืออาชีพ หรือลงทะเบียนเป็นผู้ใช้รายใหม่ โปรดทำขั้นตอนการลงทะเบียนให้สมบูรณ์