Nutanix

 

เทรนด์ไมโครร่วมมือกับ Nutanix เพื่อจัดทำสแต็คที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยแบบบูรณาการและทดสอบร่วมกันเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุผลตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแล

การเพิ่มเติมและการสร้างตามตำแหน่งการรักษาความปลอดภัยของ Nutanix ทำให้ Trend Micro Deep Security จัดทำแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับสภาพแวดล้อมเวอร์ชวล และได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย ในขณะที่เร่ง ROI ของโครงการเวอร์ชวลและระบบคลาวด์ ข้อมูลสรุปโซลูชั่น