SAP

 

 

Trend Micro Deep Security ป้องกันแอปพลิเคชันของ SAP® ในสภาพแวดล้อมทางฟิสิคอล เวอร์ชวล และระบบคลาวด์ โดยปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการโจมตี รวมถึงภัยคุกคามต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น มัลแวร์ การเขียนสคริปต์ข้ามไซต์ และการแทรก SQL Deep Security นำเสนอโมดูลความปลอดภัยชั้นนำของวงการสำหรับการป้องกันมัลแวร์, Web Reputation, ไฟร์วอลล์, การป้องกันการบุกรุก, การตรวจสอบความสมบูรณ์ และการตรวจสอบบันทึกล็อก ด้วยการผนวกรวมแบบเฉพาะทางและที่ได้รับการรับรองสำหรับแอปพลิเคชัน SAP ตาม SAP NW-VSI 2.0 API, Deep Security รองรับและปกป้องข้อมูล SAP โดยอัตโนมัติ
อ่านข้อมูลสรุปโซลูชัน: Trend Micro Deep Security สำหรับระบบ SAP

เทรนด์ไมโครทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาโซลูชั่นทางธุรกิจทั้งหมดที่เหมาะสมกับสถาปัตยกรรม ลดความซับซ้อนของการใช้งาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย