โซลูชันสำหรับฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์ข้อมูลของคุณในสภาพแวดล้อมการทำงานระบบเสมือน, ระบบคลาวด์ และสภาพแวดล้อมแบบคอนเทนเนอร์

เทคนิคการป้องกันภัยคุกคามแบบต่างๆ

เมื่อธุรกิจของคุณใช้ประโยชน์จากข้อดีของการปฏิบัติงานและความประหยัดในระบบเสมือน คอนเทนเนอร์ และระบบคลาวด์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปกป้องศูนย์ข้อมูลในระบบเสมือนของคุณ การใช้ระบบคลาวด์ และสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณละเลยเรื่องความปลอดภัย คุณกำลังเปิดช่องโหว่ให้กับภัยคึุกคามและการเจาะระบบที่ร้ายแรง นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อบังคับของอุตสาหกรรม คุณจำเป็นจะต้องแสดงให้เห็ฯว่าคุณมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

การรักษาความปลอดภัยของระบบไฮบริดคลาวด์ของเราช่วยรักษาความปลอดภัยภายในกระบวนการ DevOps โดยอัตโนมัติและนำเสนอเทคนิคการป้องกันภัยคุกคาม XGen™ หลายรูปแบบเพื่อปกป้องปริมาณงานรันไทม์ ทางกายภาพ ระบบเสมือนและระบบคลาวด์ คอนเทนเนอร์ และการสแกนภาพคอนเทนเนอร์ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา

ระบบที่ทรงพลัง

ภัยคุกคามอาจเป็นเรื่องซับซ้อนและทำให้ธุรกิจชะงักงัน เพิ่มความเสี่ยงให้กับธุรกิจของคุณและอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของฝ่ายรักษาความปลอดภัยและองค์กรของคุณ

ทีมงานของคุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องภัยคุกคามได้เร็วขึ้น ปิดช่องโหว่ มัลแวร์ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยโซลูชั่น Trend Micro™ Deep Security™ ซึ่งเป็นเครื่องมือเดียวแบบครบสมบูรณ์ที่จะมอบความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมที่สุดให้แก่คุณ

 • ลดการบำรุงรักษาด้านการปฏิบัติงานและการสนับสนุน ลดค่าใช้จ่ายและค่าโสหุ้ยต่างๆ
 • มั่นใจในความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการพัฒนาและการเตรียมการก่อนปฏิบัติงานไปจนถึงช่วงรันไทม์
   

รับประโยชน์จากความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องจากภัยคุกคามและการเจาะระบบทั่วทุกส่วนงาน

ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เมื่อความต้องการทางธุรกิจเพิ่มขึ้นและสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบไฮบริดคลาวด์เติบโตขึ้น ทีมงานและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของระบบเหล่านี้กลับยิ่งแยกขาดจากกันมากขึ้น

การแบ่งพื้นที่เป็นแต่ละส่วนนี้นำไปสู่การรักษาความปลอดภัยที่ไม่ต่อเนื่องเนื่องจากมีหลายคอนโซลและถึงขั้นนำไปสู่การตรวจสอบที่ยุ่งยากและความไม่สะดวกในการรายงานความสอดคล้อง เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ Deep Security ขอรับรองในเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกันและการมองเห็นแบบรวมศูนย์ที่จำเป็นต่อการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามกฎ

Get streamlined

เร่งการตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งสิ่งแวดล้อมของคุณ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดและใช้เวลาน้อยลง

สู่การเป็นระบบอัตโนมัติ

ฝ่ายพัฒนาและฝ่ายปฏิบัติงานนั้นก้าวไปเร็วมาก และในบางครั้งอาจให้ความรู้สึกว่าคุณสูญเสียการควบคุมในการติดตามหน่วยงานไอทีและหน่วยธุรกิจต่างๆ การรักษาความปลอดภัยเริ่มจะถูกมองว่าเป็นตัวขัดขวาง และอาจนำไปสู่การไม่ดำเนินการรักษาความปลอดภัยและทำให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยง

การมีเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการทำงานในปัจจุบันของทีมงานของคุณ สามารถสร้างความแตกต่างโดยสิ้นเชิง ด้วย Deep Security คุณกำลังมองเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการด้านการพัฒนาและการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยม โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง คุณจะเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้กับฝ่าย DevOps ขณะเดียวกันก็เพิ่มมาตรการความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

การป้องกันภัยคุกคามที่เชื่อมโยง

รับประโยชน์จาก ระบบการป้องกันภัยคุกคามที่เชื่อมโยงถึงกัน ของเทรนด์ไมโครช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลภัยคุกคามผ่านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งได้แก่

 • โซลูชันจุดสิ้นสุด, อีเมล และโซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายของเรา
 • SIEM: Splunk, SumoLogic, HP ArcSight, IBM QRadar
 • ข้อเสนอด้านความปลอดภัยของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน: AWS WAF, AWS GuardDuty
 • เครื่องมือรักษาความปลอดภัย: Okta integrated identity ที่มี SAML, Qualys, & Amazon Macie
   

เร่งความสอดคล้องทั่วทั้งระบบไฮบริดคลาวด์

มีความสอดคล้องกับข้อบังคับและแนวทางที่สำคัญของอุตสาหกรรม อาทิ PCI DSS, HIPAA, NIST 800-53, NERC, FERC, SANS, ISO และ GDPR ที่ครอบคลุมศูนย์ข้อมูลและระบบคลาวด์ Deep Security จะช่วยคุณด้วย:

 • รายงานโดยละเอียดที่ตรวจสอบได้เพื่อบันทึกข้อมูลเกียวกับช่องโหว่ที่สามารถป้องกัน การโจมตีที่ตรวจพบ และสถานะความสอดคล้งอตามนโยบาย
 • ลดเวลาและความพยายามในการเตรียมงานที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบผ่านมาตรการควบคุมความปลอดภัยแบบรวมศูนย์และการรายงานแบบรวม
 • รองรับโครงการริเริ่มด้านความสอดคล้องภายในเพื่อเพิ่มการมองเห็นได้สำหรับกิจกรรมบนเครือข่ายภายใน
 • เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วซึ่งได้รับการรับรองตาม Common Criteria EAL2 และ FIPS 140-2 ที่มีการตรวจสอบ
   
Accelerated compliance

ใช้ประโยชน์จากการควบคุมความปลอดภัยหลายรูปแบบผ่านโซลูชั่นเดียว

ลดจำนวนผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและผู้จำหน่ายที่คุณต้องดูแลจัดการ

Deep Security

ปกป้องปริมาณงานรันไทม์สำหรับระบบเสมือน ระบบทั่วไป ระบบคลาวด์ และคอนเทนเนอร์

 • ความปลอดภัยของเครือข่าย รวมถึงการป้องกันการบุกรุก (IDS/IPS) และไฟร์วอลล์
 • ความปลอดภัยของระบบ รวมทั้งการควบคุมแอปพลิเคชัน การตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ที่ปรับปรุง และการตรวจสอบบันทึกล็อก
 • การป้องกันมัลแวร์ ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรม การป้องกันแรนซั่มแวร์ และ Web Reputation
   

Deep Security Smart Check

การรักษาความปลอดภัยของภาพคอนเทนเนอร์ในช่วงก่อนรันไทม์

 • การสแกนภาพคอนเทนเนอร์ต่อเนื่องภายในขั้นตอน CI/CD ของคุณ
 • ใช้ประโยชน์จากการสแกนมัลแวร์ (รวมถึงการเรียนรู้ของเครื่อง) และช่องโหว่ พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
 • อนุญาตให้กับภาพที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่จะนำไปใช้ในการผลิต/รันไทม์โดยอัตโนมัติ

ทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

IDC - “ผู้นำส่วนแบ่งตลาดทุกปี”
(ตั้งแต่ปี 2009)

คู่มือตลาดของ Gartner สำหรับ Cloud Workload Protection Platforms

สิ่งที่ลูกค้าพูด

United Way of Atlanta

“Deep Security เหมาะอย่างยิ่งสำหรับศูนย์ข้อมูลของเราและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมแก่เซิร์ฟเวอร์ระบบเสมือนและเดสก์ท็อปของเรา ภายในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผมรักโซลูชันนี้”...อ่านเพิ่มเติม

Orinzal Williams
กรรมการบริหาร
United Way of Atlanta จอร์เจีย ประเทศสหรัฐฯ

เรื่องราวความสำเร็จเพิ่มเติม

อ่านเกี่ยวกับ United Way

เรื่องราวความสำเร็จ

เริ่มต้นด้วยการรักษาความปลอดภัยของระบบไฮบริดคลาวด์

โซลูชั่นเดียว หลายสภาพแวดล้อม

Deep Security เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของระบบไฮบริดคลาวด์ ซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยภายในขั้นตอนการทำงาน DevOps โดยอัตโนมัติและนำเสนอเทคนิคการป้องกันภัยคุกคาม XGen™ หลายรูปแบบเพื่อปกป้องปริมาณงานรันไทม์ ทางกายภาพ ระบบเสมือนและระบบคลาวด์ คอนเทนเนอร์ และการสแกนภาพคอนเทนเนอร์ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา

แดชบอร์ดเดียวจะรวมความสามารถเหล่านี้ด้วยการมองเห็นเต็มรูปแบบเข้ากับสภาพแวดล้อมชั้นนำ เช่น AWS, Docker, Microsoft Azure และ VMware