การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านการเงิน

ลดต้นทุน ต่อสู้กับการทุจริตและปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลภัยคุกคาม

การจัดการการทุจริต ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การปฏิบัติตาม FSA ทั้งหมดนี้เป็นเพียงปัญหาประจำวันของการดำเนินงานบริการทางการเงินที่ต้องเผชิญในสหราชอาณาจักร บริการทางการเงินครอบคลุมหลากหลายระดับ หลากหลายสาขาวิชาและผู้รับสาร ความเสี่ยงและช่องโหว่ต่าง ๆ ก็มีลักษณะแตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ การเจาะระบบความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งในด้านชื่อเสียงและการเงิน

การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสำหรับโลกแห่งการเงิน

เราได้ทำงานร่วมกับชุมชนบริการทางการเงินนับตั้งแต่ที่ก่อตั้งมาเกือบสามสิบปี

Trend Micro เข้าใจถึงวิธีการทำงานของตลาดของคุณ ไม่ว่าธุรกิจหลักของคุณคือการธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย วาณิชธนกิจ การซื้อขายหลักทรัพย์ โบรกเกอร์ บริการด้านบัตร การป้องกันความเสี่ยง การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกิจผสมผสานดังที่กล่าวเหล่านี้และอื่น ๆ โซลูชั่นของเราช่วยลดต้นทุน ระบบเสมือน การทำงานแบบเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย การจัดการการทุจริต การลดความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FSA การรับประกันสินทรัพย์ดิจิตอลและความท้าทายที่สำคัญอื่น ๆ

ลดต้นทุนด้วยการจัดการความปลอดภัยที่ง่ายขึ้น

ธุรกิจที่ใช้ไฟล์รูปแบบ/การอัปเดตลายเซ็นตัวเดิมเพื่อรักษาความปลอดภัย สามารถคาดการณ์ได้ว่าสองในสามของอุปกรณ์ปลายทางจะติดมัลแวร์ในช่วงหนึ่งปี (งานศึกษาวิจัยของ Osterman ม.ค. 2009) แต่การเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์-ไคลเอ็นต์ จะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านภัยคุกคามได้เร็วขึ้นและหยุดการคุกคามจากต้นทางได้ก่อนที่จะเข้าถึงธุรกิจของคุณ อุปกรณ์ปลายทางจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสน้อยลง ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียผลิตภาพ การหยุดทำงานและ ต้นทุนในการจัดการความปลอดภัยที่แสนแพง

วิธีการช่วยเหลือของเรา

การจัดการผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยหลายรายสำหรับอุปกรณ์ปลายทางนั้นมีราคาสูง การรวบรวมผู้ให้บริการรายเดียวผ่านสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์-ไคลเอ็นต์นั้นมีประสิทธิภาพกว่า มอบการป้องกันที่ดีขึ้น และช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการได้อย่างมาก ร่วมมือกับผู้ให้บริการที่มีโซลูชั่นการทำงานระบบเสมือนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ

โซลูชั่นรวมของเราสามารถประหยัดต้นทุนในการจัดการความปลอดภัยได้กว่า 40% จากต้นทุนทั้งหมด ช่วยเพิ่มผลิตภาพของบุคลากรและป้องกันการเจาะระบบความปลอดภัย

ป้องกันข้อมูลสูญหาย ต่อสู้กับการทุจริต

ปริมาณข้อมูลธนาคารส่วนบุคคลที่มากมายมหาศาล ทำให้ธนาคารเหล่านี้เป็นเป้าหมายสำคัญของการโจรกรรมข้อมูลและอาชญากรรมไซเบอร์ ภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดมาจากการรั่วไหลทั้งโดยบังเอิญหรือโดยเจตนา จากพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่มีค่า

ตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าไปจนถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันการสูญหายจำเป็นต้องเข้าใจถึงจุดรั่วไหลของข้อมูล สภาพแวดล้อม บุคคลและกระบวนการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายของเราจะจัดทำและควบคุมนโยบายเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย การใช้โซลูชั่นอุปกรณ์ปลายทางและโซลูชั่นที่ทำงานผ่านระบบเครือข่าย ทำให้เราสามารถลดผลกระทบต่อพนักงานที่ทำงานประจำวัน พร้อมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการบังคับใช้

ลดความเสี่ยงและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ FSA

ผลกระทบที่มีราคาสูงจากการเจาะข้อมูลสำคัญและการลงโทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น FSA ได้เพิ่มระดับโทษปรับเมื่อละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อมูลลูกค้าสูญหายขึ้นถึง 300% ความจำเป็นในการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

การเปลี่ยนแปลงของตลาดระดับสูง ความเสี่ยงด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความซับซ้อน เมื่อทำให้การจัดการความเสี่ยงชัดเจนและง่ายยิ่งขึ้นแล้ว เราจะสามารถช่วยให้คุณได้รับการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบของ FSA ในราคาที่ถูกลง