นโยบายความเป็นส่วนตัวของเทรนด์ไมโครสำหรับสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหราชอาณาจักร
(มีนาคม 2018)

(การอ้างถึงกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปในวันที่ 27 เมษายน 2016 ("GDPR") จะมีผลเฉพาะตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 เท่านั้น)

Trend Micro Incorporated และบริษัทย่อย และบริษัทในเครือมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และสร้างความมั่นใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในเว็บไซต์ และในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ("ผลิตภัณฑ์และบริการของ Trend Micro")

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายดังต่อไปนี้:

 • A. ผู้ควบคุม ตัวแทน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
 • B. เทรนด์ไมโครรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุใดและอย่างไร
 • C. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล
 • D. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญ
 • E. การรักษาข้อมูล
 • F. ความต้องการในการติดต่อสื่อสาร
 • G. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
 • H. การถ่ายโอนผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศต่าง ๆ ที่อยู่นอกสหภาพยุโรปหรือ EEA
 • I. การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ
 • J. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • K. เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม
 • L. สิทธิ์ของคุณ
 • M. เด็ก
 • N. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Trend Micro
 • O. ข้อมูลติดต่อและการสอบถามของเทรนด์ไมโคร
 • P. สิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล
 •  

A. ผู้ควบคุม ตัวแทน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

Trend Micro EMEA Limited, Median House, IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, ไอร์แลนด์ ("เทรนด์ไมโคร" หรือ "เรา") ให้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณให้กับเทรนด์ไมโครสิ่งที่เราทำกับข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเทรนด์ไมโครรวมทั้งสิทธิ์ของคุณด้วยความเคารพต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เทรนด์ไมโครเป็นการควบคุมตามความหมายของระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปในวันที่ 27 เมษายน 2016 (“GDPR”) เทรนด์ไมโครเป็นตัวแทนของสหภาพยุโรป EEA และสหราชอาณาจักร ("ตัวแทน") ที่เป็นตัวแทนของเทรนด์ไมโครเกี่ยวกับข้อผูกพันภายใต้ GDPR

รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่กำหนดโดยเทรนด์ไมโครสำหรับประเทศที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้บังคับ ได้แก่:

Trend Micro (EMEA) Limited
Lianne Harcup
Median House
IDA Business & Technology Park
Model Farm Road
Cork
ไอร์แลนด์

โทรศัพท์: +44 203 54 93 304
อีเมล: gdpr@trendmicro.com

 

สำหรับ Trend Micro Deutschland GmbH:
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Harald Eul
Auf der Höhe 34
D-50321 Brühl
Germany

โทรศัพท์: +49 2232 200 879
อีเมล: H.Eul@HE-C.de

 

B. เทรนด์ไมโครรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุใดและอย่างไร

เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในกรณีที่เรามีความสนใจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เช่น ด้วยเหตุผลที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ในการทำสัญญาที่เราทำกับคุณ หากคุณได้ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรามีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะทำเช่นนั้น

เว็บไซต์เทรนด์ไมโครรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเทรนด์ไมโครบนเว็บไซต์ของเรา ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ประเมินหรืออัปเกรดฟรี เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และสนับสนุนลูกค้าและช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนเป็นลูกค้าได้ บริการจำนวนมากของเรากำหนดให้คุณต้องตั้งค่าบัญชีออนไลน์และดำเนินการซื้อให้สมบูรณ์ การตั้งค่าบัญชีและการสั่งซื้อต้องใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่มีลักษณะส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ การตั้งค่าภาษา และเขตเวลา ข้อมูลนี้มีความจำเป็นในการให้บริการและการสนับสนุนที่คุณคาดหวังจากเทรนด์ไมโคร ในการเชื่อมต่อกับบริการที่เราให้ไว้เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อต่ออายุหรือยกเลิกการสมัครรับข้อมูลของคุณ หรือเพื่อทำธุรกรรมหรือยืนยันหรือดำเนินการใบสั่งซื้อหรือข้อเสนอ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ชื่อบริษัท การเรียกเก็บเงิน และข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณและระบบของคุณ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำสัญญาระหว่างคุณกับเทรนด์ไมโครเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และการสนับสนุนของเราตามข้อ 6(1)(b) GDPR

นอกจากนี้เรายังใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือการแจ้งเตือนทางเทคนิคแก่คุณ และเพื่อให้คุณได้รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชั่น และข้อเสนอพิเศษ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงดังกล่าวขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ (ข้อ 6(1)(a) GDPR) หรือในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าของเทรนด์ไมโครตามข้อ 6(1)(f) GDPR เนื่องจากมีการดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ Trend Micro ในการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง โปรดเข้าชมศูนย์ความต้องการ https://resources.trendmicro.com/MyPreferenceCentre-en_GB.html หรือส่งคำคัดค้านต่อเทรนด์ไมโครตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุในส่วน O ด้านล่างหรือตัวแทนของเราที่ระบุไว้ในส่วน A ข้างต้น การเพิกถอนความยินยอมหรือการคัดค้านตามลำดับ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะเพิกถอนหรือคัดค้าน

เทรนด์ไมโครรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นต่อไปนี้:

 • การตอบสนองหรือการดำเนินการตามคำขอ การสอบถาม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นของคุณ (ถ้าคุณเป็นลูกค้าของเทรนด์ไมโครการประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำสัญญาระหว่างคุณกับเทรนด์ไมโครเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Trend Micro ตามข้อ 6(1)(b) GDPR หากคุณมีคำขอ การสอบถาม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือให้ความเห็นโดยไม่ได้เป็นลูกค้าของเทรนด์ไมโคร การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามที่เทรนด์ไมโครได้ดำเนินการตามคำขอ, การสอบถาม, ข้อร้องเรียน, ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นตามข้อ 6(1)(f) GDPR)
 • การปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา (การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์การแสวงประโยชน์ที่ถูกต้องตามที่เทรนด์ไมโครใช้เพื่อปรับปรุงการใช้เว็บไซต์ของเราตามข้อ 6(1)(f) GDPR)
 • การติดตามความต้องการของลูกค้า (การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์การแสวงประโยชน์ที่ถูกต้องตามที่เทรนด์ไมโครใช้เพื่อปรับปรุงการใช้เว็บไซต์ของเราตามข้อ 6(1)(f) GDPR)
 • การสื่อสารกับคุณหรือแจ้งให้คุณทราบ หรือให้ข้อมูลอัปเดตผลิตภัณฑ์และบริการของเทรนด์ไมโครหรือบริการหรือประโยชน์ที่มีอยู่ หรือข่าวทางเทคนิค (ถ้าคุณเป็นลูกค้าของเทรนด์ไมโคร การประมวลผลมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเทรนด์ไมโครเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเทรนด์ไมโครตามข้อ 6(1)(b) GDPR หากคุณไม่ใช่ลูกค้าของเทรนด์ไมโคร การสื่อสารดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณตามข้อ 6(1)(a) GDPR)
 • การให้รางวัล (การประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณตามข้อ 6(1)(a) GDPR)
 • การประเมินความสนใจในการจ้างงานของคุณในกรณีที่คุณส่งใบสมัครงาน (การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์การสรรหา และดำเนินการตามคำร้องขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญาจ้างตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6(1)(b), 88 GDPR และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ)
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและการร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาล (การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของ เทรนด์ไมโคร ตามข้อ 6(1)(c) GDPR)
 • จัดเก็บบันทึกข้อมูลภายในตามข้อกำหนดด้านภาษีและบัญชีตามกฎหมายที่บังคับใช้ (การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของ เทรนด์ไมโคร ตามข้อ 6(1)(c) GDPR)
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่คุณและเทรนด์ไมโครดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเทรนด์ไมโครตามข้อ 6(1)(f) GDPR
 • การวิจัยตลาด (การประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณตามข้อ 6(1)(a) GDPR)

 

เทรนด์ไมโครอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการโฆษณาของเราได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์ของ เทรนด์ไมโคร และจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมและใช้เพื่อช่วยให้เทรนด์ไมโครให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ให้เข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้ม เข้าใจว่าอยู่ส่วนใดหรือหน้าใดในเว็บไซต์ของเรา ดูแลเว็บไซต์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์ และทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์และบริการใดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับฐานข้อมูลลูกค้าโดยรวม และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า เทรนด์ไมโครรวบรวมข้อมูลนี้ผ่านทางคุกกี้หรือเว็บบีคอนตาม "นโยบายคุกกี้" ของเทรนด์ไมโครซึ่งคุณสามารถดูได้ที่ ส่วน I ด้านล่าง การประมวลผลข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณตามข้อ 6(1)(a) GDPR

นอกจากนี้เทรนด์ไมโครยังรวบรวมไฟล์บันทึกล็อกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ไฟล์บันทึกล็อกเหล่านี้อาจมีข้อมูลเช่น ที่อยู่ Internet Protocol (IP), ข้อมูลเบราว์เซอร์ และภาษา ชื่อโดเมน วันที่และเวลาที่ร้องขอ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามรูปแบบการเข้าชมโดยรวมทั่วเว็บไซต์ของเรา แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ เทรนด์ไมโครสามารถรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ IP ของลูกค้าในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะให้การสนับสนุนทางเทคนิค ขอรับข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เพื่อการสมัครสมาชิกและการลงทะเบียน เพื่อรักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์คและระบบของเรา ในขอบเขตที่ที่อยู่ IP หรือตัวระบุที่คล้ายกันถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราจะถือว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ในทำนองเดียวกัน จนถึงขอบเขตที่ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล เราถือว่าข้อมูลรวมกันนี้เป็นส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การประมวลผลข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นตามข้อ 6(1)(f) GDPR เพื่อประโยชน์ที่ถูกต้องตามที่เทรนด์ไมโคร พัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเราโดยการกำหนดค่าภาษาที่เหมาะสมแก่เว็บไซต์ และเพื่อรักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์คและระบบของเราให้พ้นจากการโจมตี มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเทรนด์ไมโครเกี่ยวกับการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของเทรนด์ไมโครตามข้อ 6(1)(b) GDPR

เพื่อที่จะใช้บางส่วนของเว็บไซต์ เราต้องการให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้นกับเรา การใช้ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราอาจถูกจำกัดหรือเป็นไปไม่ได้

C. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล

เทรนด์ไมโครเป็นองค์กรระดับโลกและอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือ ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย หรือคู่ค้าเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงหรือข้อเสนอที่คุณได้ร้องขอ โดยตอบสนองความต้องการของคุณหรือให้การสนับสนุนลูกค้าแก่คุณ เทรนด์ไมโครอาจมีส่วนร่วมกับผู้รับเหมาช่วงในการให้บริการบางอย่าง เช่น การสนับสนุนด้านเทคนิค การจัดการประมวลผลคำสั่งซื้อ หรือการจัดส่งสินค้า การวิจัยหรือการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกที่จะซื้อใบอนุญาตใช้งานผลิตภัณฑ์เทรนด์ไมโครในเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกนำทางไปที่เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายอีคอมเมิร์ซรายใดรายหนึ่งของเทรนด์ไมโคร เช่น Digital River เพื่อซื้อใบอนุญาตดังกล่าว Trend Micro และตัวแทนจำหน่ายอีคอมเมิร์ซที่เกี่ยวข้องจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วน การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำสัญญาระหว่างคุณกับเทรนด์ไมโครเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเทรนด์ไมโครตามข้อ 6(1)(b) GDPR เนื่องจากบริษัทในเครือหรือคู่ค้าและผู้รับเหมาช่วง เราได้ทำข้อตกลงในการผูกมัดกับบริษัทหรือข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลกับบริษัทในเครือ หรือบริษัทเหล่านั้นที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา

เทรนด์ไมโครกำหนดให้ผู้รับเหมาทุกรายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับผู้อื่น และไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดของตนเอง

อาจมีการบัญญัติไว้ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดี และ/หรือคำร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาลและสาธารณะในหรือนอกประเทศ ที่คุณพำนักอยู่เพื่อให้เทรนด์ไมโครเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ หากเราพิจารณาว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ การเปิดเผยเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเทรนด์ไมโครตามข้อ 6(1)(c) GDPR

นอกจากนี้ เทรนด์ไมโครยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากเราพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้ อีกทั้งในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือขายกิจการ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรารวบรวมให้กับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามที่เทรนด์ไมโครใช้เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราในการปกป้องผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ควบรวมกิจการ หรือการขายดังกล่าวตามข้อ 6(1)(f) GDPR

D. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญ

เทรนด์ไมโครไม่ต้องการรับและไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญใด ๆ เช่นข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงถึงเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพการค้า ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตเพศของบุคคลธรรมดา หรือรสนิยมทางเพศ ในขอบเขตที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

E. การรักษาข้อมูล

เทรนด์ไมโครจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่คุณเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ที่ลงทะเบียนไว้หรือตราบใดที่ธุรกิจของเรามีจุดประสงค์อื่นในการดำเนินการดังกล่าว และหลังจากนั้นไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

F. ความต้องการในการติดต่อสื่อสาร

เทรนด์ไมโครช่วยให้คุณมีทางเลือกหลากหลายในการรับข้อมูลที่ช่วยเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุณสามารถจัดการกำหนดค่าการสื่อสารและยกเลิกการสมัครได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้: (a) อีเมลส่งเสริมการขายของเทรนด์ไมโคร รวมถึงคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลจากการสื่อสารนั้น ๆ หรือ (b) ผ่านทางศูนย์การตั้งค่าของเรา https://resources.trendmicro.com/MyPreferenceCentre-en_GB.html (c) ส่งข้อความทางอีเมลไปที่ gdpr@trendmicro.com หรือทางไปรษณีย์ไปที่ Trend Micro EMEA Limited, c/o Data Protection Officer, Median House, IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland โปรดใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการรับอีกต่อไป

G. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะผู้นำด้านความปลอดภัยระดับโลก เทรนด์ไมโครเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เทรนด์ไมโครได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และด้านฟิสิคอล เพื่อรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การโจรกรรม การใช้งานผิดประเภท การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจำกัดไว้สำหรับผู้มีอำนาจหน้าที่เท่านั้น

ในกรณีที่คุณมีรหัสผ่านที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ให้ปลอดภัยและเป็นความลับ

H. การถ่ายโอนผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศต่าง ๆ ที่อยู่นอกสหภาพยุโรปหรือ EEA

เทรนด์ไมโครเป็นองค์กรระดับโลกที่มีเอนทิตีกฎหมายในเครือ กระบวนการทางธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ และระบบทางเทคนิคที่ข้ามพรมแดน เมื่อเราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือเทรนด์ไมโครทั่วโลก เราจะดำเนินการนี้โดยยึดตามข้อบังคับของ Binding Corporate Rules หรือข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐาน นอกจากนี้เรายังอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้รับเหมาช่วงของเราที่อยู่ในหลายประเทศในโลก ที่เราทำธุรกิจที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของเทรนด์ไมโคร บางประเทศเหล่านี้อาจให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางกฎหมายน้อยกว่าที่อื่น ๆ อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าวการถ่ายโอนข้อมูลจะอยู่ภายใต้การป้องกันที่เหมาะสมภายใต้มาตรา 46 GDPR คือข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐาน สำเนาของกฎ Binding Corporate Rules ที่ผูกมัดและข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานสามารถทำได้โดยอีเมลที่ gdpr@trendmicro.com

I. การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

เว็บไซต์ของเทรนด์ไมโคร บริการออนไลน์, แอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ และข้อความอีเมลต่าง ๆ อาจใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่นเว็บบีคอน คุกกี้เป็นตัวระบุที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรซึ่งเทรนด์ไมโครถ่ายโอนไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเปิดให้ระบบของเราสามารถรับรู้เบราว์เซอร์ของคุณในการให้บริการได้ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้เราได้ข้อมูลธุรกิจและการตลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้เว็บไซต์สามารถปรับแต่งข้อมูลที่นำเสนอให้คุณตามความต้องการในการเรียกดู เช่น ภาษาและภูมิภาคในทางภูมิศาสตร์

เทรนด์ไมโครอาจใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งหน้าเว็บระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือจดจำคุณสำหรับการนำทางและเข้าถึงได้ง่ายเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมอีก หลังจากลงทะเบียนข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ติดต่อฝ่ายขายและข้อเสนออื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สมุดปกขาว เว็บคาสต์ เหตุการณ์ ซอฟต์แวร์การประเมิน ฯลฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงก่อนหน้านี้ที่คุณได้ใช้ ติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา รวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องของคุณ เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ ความละเอียดหน้าจอ ระบบปฏิบัติการ หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทรนด์ไมโครที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องของคุณ เช่น รหัสผลิตภัณฑ์และวันที่เหลือก่อนหมดอายุและ SKU ใบอนุญาตของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุเนื้อหาที่จะให้บริการแก่คุณเมื่อคุณไปที่หน้าเว็บของเรา และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเทรนด์ไมโครที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด ทั้งนี้จะไม่มีการระบุตัวคุณแต่อย่างใด ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในคุกกี้จะหมดอายุหลังจาก 14 วัน เว้นแต่คุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อให้บริการคุณด้วยโฆษณาแบนเนอร์หากคุณออกจากร้านค้าของเราโดยไม่มีการซื้อ คุกกี้เหล่านี้จะหมดอายุโดยอัตโนมัติภายใน 30 วัน

หากคุณได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และสร้างบัญชีเทรนด์ไมโครเราจะจับคู่ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้ของเรากับข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณเอง หรือที่เก็บอยู่ในบัญชีเทรนด์ไมโครของคุณ หรือว่าเราได้รวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณไม่ต้องการให้เทรนด์ไมโครนำคุกกี้มาใช้ในเบราว์เซอร์ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อเว็บไซต์พยายามจะวางคุกกี้ในซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ การปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบางอย่างของเรา

คุณสามารถไปที่ http://www.coremetrics.com/company/privacy.php#optout เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียกเลิกการรับคุกกี้ทางการตลาด

เทรนด์ไมโครใช้ "เว็บบีคอน" (หรือพิกเซลเดียวหรือ GIF ที่ชัดเจน) ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเข้าชม เช่น ความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่รวบรวมจะช่วยให้เราเรียนรู้ว่าข้อมูลแบบใดที่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุด และข้อมูลแบบใดที่ลูกค้าต้องการดูมากที่สุด คุณสามารถเลือกไม่รับการวิเคราะห์นี้ได้ด้วยการปิดใช้งาน JavaScript ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่โปรดทราบว่าถ้าคุณทำเช่นนี้ คุณลักษณะบางอย่างในเว็บไซต์ของเราจะไม่ทำงาน โดยทั่วไปข้อมูลที่รวบรวมจะไม่มีการระบุชื่อและไม่ได้ใช้เพื่อระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง เทรนด์ไมโครไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือควบคุมเทคโนโลยีการติดตามของบุคคลที่สาม

เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics, บริการเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่จัดทำโดย Google Inc. ("Google") Google Analytics ใช้ "คุกกี้"ที่รู้จักแพร่หลาย กล่าวคือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ โดยปกติแล้วข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและบันทึกไว้ที่นั่น หากมีการเปิดใช้งานการไม่ระบุชื่อ IP บนหน้าเว็บนี้ Google จะตัดที่อยู่ IP ของคุณก่อนที่จะส่ง หากเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือไปยังคู่สัญญาที่มีข้อตกลงในเขตเศรษฐกิจยุโรป เฉพาะในกรณียกเว้นที่จะมีการส่งที่อยู่ IP แบบเต็มไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและตัดสั้นลงที่นั่น ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์ Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของคุณ จัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ และเพื่อให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์มีบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP ที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งออกมาภายในขอบเขตของ Google Analytics จะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ของ Google คุณสามารถกำหนดค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์เพื่อปิดการใช้งานคุกกี้ได้ แต่เราต้องการชี้ให้เห็นว่าอาจทำให้คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ไม่เต็มที่ คุณสามารถหยุดข้อมูล (รวมถึงที่อยู่ IP) ที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้และเชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ให้ถูกส่งไปยัง Google และไม่ให้ Google ประมวลผล โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินเบราว์เซอร์ที่มีให้ดาวน์โหลดที่ลิงค์ต่อไปนี้ [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

J. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณเข้าร่วมฟอรัมการสนทนาของเทรนด์ไมโครในเว็บไซต์ของเรา คุณควรตระหนักว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้จะมีให้บริการเป็นวงกว้างแก่ผู้อื่นซึ่งสามารถอ่าน รวบรวม หรือใช้โดยผู้ใช้รายอื่นของฟอรัมเหล่านี้ได้ ทั้งภายในและภายนอกเทรนด์ไมโคร ข้อมูลนี้อาจถูกใช้เพื่อส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกที่จะส่งในกรณีเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณในการโพสต์ในฟอรัม ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแบบสาธารณะ โปรดระมัดระวังและรับผิดชอบเมื่อคุณเข้าร่วมในฟอรัมหรือกลุ่มสนทนาในเว็บไซต์ของเทรนด์ไมโครและโปรดทราบว่าบางฟอรั่มเหล่านี้อาจมีกฎและเงื่อนไขเพิ่มเติม ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมแต่ละคนในฟอรัมในเว็บไซต์ของเราเป็นของตนเองและไม่ควรถือเป็นความคิดเห็นที่สะท้อนความคิดเห็นของเทรนด์ไมโคร เทรนด์ไมโครไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะส่งในฟอรัมเหล่านี้

K. เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์เทรนด์ไมโครมีจำนวนลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของคู่ค้าทางธุรกิจของเทรนด์ไมโครหรือเว็บไซต์ที่ใช้แบรนด์ร่วมกันที่ดูแลโดยเทรนด์ไมโครและคู่ค้าทางธุรกิจของเราอย่างน้อยหนึ่งราย ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของตนเอง คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ร่วมกันอย่างละเอียด เนื่องจากอาจมีความแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเทรนด์ไมโครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง เทรนด์ไมโครจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือแนวปฏิบัติความเป็นส่วนตัว หรือการใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์เหล่านั้นในทางที่ผิด

L. สิทธิ์ของคุณ

ภายใต้ GDPR คุณมีสิทธิคุ้มครองข้อมูลบางอย่าง ดังจะได้อธิบายสรุปไว้ด้านล่าง หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้ โปรดดูข้อมูลการติดต่อที่ส่วน O ด้านล่าง เราจะพยายามช่วยเหลือคุณในกรณีที่เป็นไปได้ แต่โปรดทราบว่าสิทธิเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ในบางสถานการณ์และข้อยกเว้นภายใต้ GDPR หรือกฎหมายภายในประเทศที่บังคับใช้

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อ 16 GDPR - คุณมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องที่ถือครองโดยหรือในนามของเทรนด์ไมโคร

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อ 15 GDPR - คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดทำโดยเทรนด์ไมโคร โปรดทราบว่าก่อนที่เราจะสามารถตอบสนองคำขอของคุณได้ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนและเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ เราจะพยายามตอบสนองโดยไม่ชักช้าและในทุกกรณีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สิทธิ์ในการโอนข้อมูลตามข้อ 20 GDPR – คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราหรือขอให้เราโอนไปยังบริษัทอื่น

สิทธิ์ในการลบข้อมูล (หรือ "สิทธิ์ที่จะลืมข้อมูล") ตามมาตรา 17 GDPR – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ Trend Micro ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราถือครองไว้

สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลตามมาตรา 18 GDPR – คุณมีสิทธิ์ที่จะจำกัด การทำงานของเทรนด์ไมโครในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่: (1) คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง จนกว่าเราจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ (2) คุณเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ชอบด้วยกฎหมาย (3) คุณเชื่อว่าเราไม่มีเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง การใช้สิทธิ์ หรือการปกป้องสิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (4) คุณคัดค้านการประมวลผลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เว้นแต่และจนกว่าเราจะสามารถพิสูจน์หักล้างได้ว่าเรามีสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป ในกรณีดังกล่าวเราจะจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาการตรวจสอบ

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลตามมาตรา 21 GDPR – คุณมีสิทธิที่จะขอให้เทรนด์ไมโครหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะ หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับจุด (e) - การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน - หรือ (f) - การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามที่เทรนด์ไมโครหรือบุคคลที่สามดำเนินการ เว้นแต่ผลประโยชน์ถูกหักล้างโดยด้วยผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - จากข้อ 6(1) GDPR

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม – หากเราต้องใช้ความยินยอมในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนการยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยไม่กระทบต่อการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมายตามความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนการเพิกถอน

ในการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเทรนด์ไมโครที่ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วน O ด้านล่างหรือตัวแทนของเราที่ระบุไว้ในส่วน A ข้างต้น

M. เด็ก

เทรนด์ไมโครไม่ได้ตั้งใจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี หากเราพบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีแล้วเทรนด์ไมโครจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที

N. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Trend Micro

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2018 เทรนด์ไมโครจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและความคิดเห็นของลูกค้า เมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแก้ไขวันที่ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างมีนัยสำคัญ หรือในลักษณะที่เทรนด์ไมโครจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือที่เทรนด์ไมโคร วางแผนที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เทรนด์ไมโคร จะแจ้งให้ทราบโดยโพสต์ประกาศอย่างเด่นชัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือส่งการแจ้งเตือนถึงคุณโดยตรง

O. ข้อมูลติดต่อและการสอบถามของเทรนด์ไมโคร

หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนกำหนดค่าการสื่อสารข้อมูล ปรับปรุง หรือตรวจทานข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ หรือถ้าคุณใช้สิทธิคัดค้าน หรือถ้าคุณใช้สิทธิ์เพิกถอนความยินยอม หรือใช้สิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในส่วน L โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ gdpr@trendmicro.com หรือโดยการส่งจดหมายไปยัง Trend Micro EMEA Limited, c/o Data Protection Officer, Median House, IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland โปรดใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการรับอีกต่อไป

P. สิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากคุณพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเทรนด์ไมโครละเมิด GDPR เราจะพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการนำเรื่องร้องเรียน/ข้อกังวลส่งไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิ์ดังกล่าวภายใต้ข้อ 77 GDPR