การตรวจพบที่เป็นเท็จ/คำขอให้จัดหมวดหมู่ใหม่

 

หมายเหตุ: กระบวนการนี้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าเทรนด์ไมโครเท่านั้น หากคุณคือลูกค้าเทรนด์ไมโครกรุณาติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน เพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณรู้สึกว่าเทรนด์ไมโครได้ระบุไฟล์ IP address หรือ URL ว่าเป็นอันตรายอย่างไม่ถูกต้อง กรุณาให้ข้อมูลแก่เราเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถประเมินข้อกังวล

กระบวนการประเมินการตรวจพบใหม่/จัดหมวดหมู่ใหม่ประกอบด้วยห้าขั้นตอน ดังนี้

  1. คำขอให้ทบทวนการประเมินการตรวจพบใหม่ (Detection Re-evaluation Review - DRR)
  2. เทรนด์ไมโครทบทวนการจัดหมวดหมู่ปัจจุบัน
  3. เทรนด์ไมโครขอข้อมูลเพิ่มเติม
  4. การแนะนำ DRR และ
  5. เทรนด์ไมโครดำเนินการตามการแนะนำ DRR

 

คำขอจะได้รับการพิจารณาอย่างทันท่วงที รอบคอบ และเป็นธรรม

คำขอจัดหมวดหมู่ IP ใหม่

คำขอจัดหมวดหมู่ URL ใหม่

สำหรับไฟล์ที่คุณเชื่อว่าได้รับการจัดหมวดหมู่ไม่ถูกต้อง ให้บีบอัดไฟล์โดยใช้รูปแบบ ZIP หรือ RAR ขนาดสูงสุดไม่เกิน 12MB โปรดป้องกันไฟล์ที่บีบอัดด้วยรหัสผ่านและระบุรหัสผ่านในช่อง "รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา" ด้านล่าง