คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเงิน

เทรนด์ไมโครเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อใด

เดือนสิงหาคม ปี 1998 เทรนด์ไมโครเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และจดทะเบียนหุ้นในตลาดที่มีการซื้อขายกันเองโดยตรงในประเทศญี่ปุ่น

ADR (American Depositary Receipts) จดทะเบียนในตลาด Nasdaq

เดือนกรกฎาคม ปี 1999 ADR จดทะเบียนในตลาด Nasdaq

หุ้นได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเมื่อใด

เดือนสิงหาคม ปี 2000 หุ้นได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE)

มีการซื้อขายหุ้นเทรนด์ไมโครเมื่อใด

หุ้นเทรนด์ไมโครทำการซื้อขายใน TSE ภายใต้รหัสหุ้น 4704

ใครคือบริษัทจัดการหลักทรัพย์ (Transfer Agent)

UFJ Trust and Banking Co., Ltd.

สามารถดูเอกสารทางการเงินได้อย่างไร

คุณจะพบเอกสารทางการเงินของเราในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ ใต้ "เอกสารเผยแพร่ทางการเงิน" หรือ "ข้อมูลและรายงานทางการเงิน"

ปีงบประมาณของเทรนด์ไมโครเป็นอย่างไร

ปีงบประมาณของเทรนด์ไมโครอ้างอิงตามปีปฏิทิน วันสุดท้ายของปีงบประมาณคือวันที่ 31 ธันวาคม

สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของเทรนด์ไมโครได้อย่างไร

คุณสามารถติดต่อทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของเทรนด์ไมโครทางอีเมลได้ที่ ir@trendmicro.com