การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์ แล้วคุณล่ะ

โครงการริเริ่มเพื่อการศึกษาของเทรนด์ไมโคร

โครงการริเริ่มด้านการศึกษาของเทรนด์ไมโครเป็นโครงการที่ทุ่มเทในเรื่อง  การให้ความรู้และมอบอำนาจให้ชุมชนดิจิทัลของเราแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วย สร้างโลกที่ปลอดภัยสำหรับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล

ภายใต้โครงการนี้ยังมีโครงการย่อยอีก 3 โครงการ และเรามีแผนที่จะเพิ่มโครงการอีกในอนาคต

เราได้เปิดตัวโครงการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กและครอบครัวไปเมื่อเกือบ 10 ที่ผ่านมา และเรามีความตื่นเต้นที่จะขยายการเข้าถึงด้วยโครงการใหม่ที่เรียกว่าโครงการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและการศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับมหาวิทยาลัย

ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กและครอบครัว

เราตระหนักดีว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ และไม่ได้เป็นเพียงงานอดิเรกหรือความบันเทิงเท่านั้น เนื่องด้วยอินเทอร์เน็ตไม่มีพรมแดน จึงสำคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่และครูจะต้องเข้าใจและบังคับใช้การใช้งานเทคโนโลยีของเด็ก ๆ อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเชื่อมต่อที่ใด

โครงการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กและครอบครัวของเราได้จัดส่งเครื่องมือฟรีให้กับ PTO/PTA ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกามาเกือบหนึ่งทศวรรษเพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต

โรงเรียนกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศได้เข้าร่วมใน Internet Safety Night ซึ่งเป็นโครงการที่เราเป็นผู้สนับสนุนร่วมกับ PTO Today อาสาสมัครของเทรนด์ไมโครจะได้รับโอกาสให้ทำการนำเสนอแก่โรงเรียนเหล่านี้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

โครงการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (Internet Safety for Small Businesses หรือ ISSB) ซึ่งเปิดตัวในปี 2018 ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบอำนาจให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและพนักงานด้วยการให้ความรู้ที่เข้าใจง่าย ทันท่วงที และตรงตามความต้องการเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศทางออนไลน์ที่ปลอดภัย

ด้วยความช่วยเหลือของอาสาสมัครและการจับมือกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อการทำงานในด้านนี้ เราจะนำเสนอการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทรัพยากรออนไลน์เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กปกป้องตนเอง พนักงาน และลูกค้าในเชิงรุก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานกิจกรรมและทรัพยากรในปี 2018 นี้!

การศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับมหาวิทยาลัย

เราจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับหลักสูตรสำหรับมืออาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคต
อาสาสมัครโครงการของเรามุ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

การเพิ่มความสามารถให้คณาจารย์

“ฝึกผู้ฝึกอบรม” เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ถ่ายทอดมีความถูกต้อง มีประโยชน์ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งผ่านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกอบรมในสาขานั้น ๆ

ความสอดคล้องกันของหลักสูตร

ปรับปรุงแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้มั่นใจว่าสาขาวิชายังคงเหมาะสมและถูกต้องสำหรับเทคโนโลยีและอาชญากรรมไซเบอร์ที่วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว

การสัมมนาทางเทคนิค

เราจัดการสัมมนาทางเทคนิคตามคำขอของนักศึกษาและคณะ เพื่อให้พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับการค้นพบล่าสุดโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา