Splunk

 

Trend Micro Deep Security udostępnia rozwiązanie Splunk, które umożliwia analizę zabezpieczeń w czasie rzeczywistym i wykonywanie wynikających z niej czynności, co pozwala na pewne przenoszenie obciążeń z fizycznych środowisk przetwarzania do środowisk wirtualnych i chmurowych. Dowiedz się więcej

Trend Micro Deep Discovery jest czołowym produktem w branży dzięki zaawansowanemu wykrywaniu ukierunkowanych ataków w sieci.  Obecnie wiele alertów rozwiązania Deep Discovery można skorelować przy użyciu platformy Splunk w celu uzyskania dostępu do informacji operacyjnych i innych produktów z dziedziny bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej