Ixia

 

Firmy Trend Micro i Ixia nawiązały współpracę w celu dostarczania rozwiązań umożliwiających skalowalną, elastyczną i skuteczną ochronę sieci. Rozwiązanie Network Visibility Solution (NVS) firmy Ixia używa funkcji Bypass Switch, Virtual TAP i Network Packet Broker (NPB) w celu agregowania ruchu ze wszystkich części infrastruktury i dostarczania go do produktów Trend Micro Network Defense w celu ochrony i kontroli zabezpieczeń. Broker Ixia NPB może jednocześnie dostarczać ruch do aktywnych wbudowanych narzędzi, takich jak Trend Micro Next Generation Intrusion Protection System (NGIPS), oraz pozapasmowych narzędzi do wykrywania naruszeń, takich jak Trend Micro Data Discovery Inspector (DDI). Krótkie omówienie rozwiązania