CyberSponse

Firma CyberSponse zintegrowała swoją platformę Security Orchestration and Automated Response Platform z produktami Trend Micro do ochrony sieci i urządzeń końcowych w celu zapewniania klientom zintegrowanej, scentralizowanej platformy kontroli i automatyzacji procesów operacyjnych bezpieczeństwa, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemów.

W skróconych omówieniach rozwiązań opisano, w jaki sposób klienci mogą automatycznie generować procedury reakcji na incydenty w celu obsługi alertów zgłaszanych, gdy Trend Micro wykrywa ukierunkowane ataki lub podejrzane zachowania, przydzielać zasoby zabezpieczeń w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności reakcji na incydenty, a także opracowywać lepsze strategie utrzymywania ciągłości działania.

Przeczytaj skrócone omówienia rozwiązań: Advanced Threat Protection, Deep Discovery Inspector, Sprawdzone metody automatyzacji zabezpieczeń.

Trend Micro ściśle współpracuje z partnerami strategicznymi, aby opracowywać kompletne rozwiązania biznesowe dopasowane do architektury klientów, upraszczające wdrażanie, poprawiające wydajność, obniżające koszty i optymalizujące zabezpieczenia.