NetApp

Firma Trend Micro nawiązała współpracę z firmami NetApp i
Cisco, aby dostarczać bezpieczne ujednolicone rozwiązania informatyczne.

Rozwiązanie Trend Micro Deep Security zostało sprawdzone przez firmę Cisco w architekturach FlexPod pod kątem poprawy wydajności. Rozwiązanie Deep Security pomaga zmaksymalizować wartość programu VMware w architekturze FlexPod przez osiągnięcie lepszej wydajności i większego zwrotu z inwestycji, łatwiejszego zarządzania i lepszych zabezpieczeń.

FlexPod to konwergentne rozwiązanie do przetwarzania, pracy w sieci i magazynowania, opracowane przez firmy Cisco i NetApp. Portfolio rozwiązań FlexPod łączy systemy pamięci masowej NetApp, serwery Cisco Unified Computing System i sieć szkieletową Cisco Nexus w ramach jednej, elastycznej architektury. Rozwiązania FlexPod są sprawdzane i testowane w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększenia wydajności infrastruktury IT.

Dowiedz się więcej »  

Ponadto rozwiązanie Trend Micro ServerProtect for Storage, które oferuje kompleksowe skanowanie całej sieci w celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, jest certyfikowane pod kątem systemów pamięci masowej NetApp. Nowa wersja produktu obsługującego tryb klastra OnTap zostanie wydana w 4. kwartale 2013 r.

Krótkie omówienie rozwiązania »

Trend Micro ściśle współpracuje z partnerami strategicznymi, aby opracowywać kompletne rozwiązania biznesowe dopasowane do architektury klientów, upraszczające wdrażanie, poprawiające wydajność, obniżające koszty i optymalizujące zabezpieczenia.