Cisco Systems

Rozwiązania Trend Micro Deep Security
zostały sprawdzone na platformie Cisco UCS™

 

Firma Cisco zweryfikowała działanie rozwiązania Trend Micro Deep Security na platformie Cisco UCS.  Cisco UCS to pierwsza w branży konwergentna platforma dla centrum danych, która zapewnia inteligentną, programowalną infrastrukturę w celu uproszczenia i przyspieszenia wdrożeń aplikacji i usług klasy korporacyjnej w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych.

Trend Micro Deep Security to pierwsza platforma zabezpieczająca, która nie korzysta z agentów. Zwiększa ona wydajność maszyn wirtualnych i zapewnia bezpieczeństwo oraz zgodność wszystkich aplikacji w przedsiębiorstwie i chmurze, bezproblemowo współpracując z rozwiązaniami Cisco UCS™ dla chmur i centrów danych. Dzięki rozwiązaniu Trend Micro Deep Security można dodać funkcje zabezpieczeń na platformie Cisco UCS, uzyskując wyższy stopień konsolidacji, optymalne wykorzystanie zasobów, uproszczone zarządzanie i silniejsze zabezpieczenia.

Dowiedz się więcej

Trend Micro ściśle współpracuje z partnerami strategicznymi, aby opracowywać kompletne rozwiązania biznesowe dopasowane do architektury klientów, upraszczające wdrażanie, poprawiające wydajność, obniżające koszty i optymalizujące zabezpieczenia.