Blue Coat

Jeszcze bardziej rozszerz wykrywanie krytycznych naruszeń bezpieczeństwa sieci
dzięki rozwiązaniom Trend Micro i Blue Coat

Firma Symantec nabyła firmę Bluecoat, aby móc zapewniać rozwiązanie do zarządzania ruchem zaszyfrowanym (ETM) eliminujące ślepe punkty w zaszyfrowanym ruchu oraz ukryte w nim zagrożenia bezpieczeństwa.

Użytkownicy rozwiązania Trend Micro Deep Discovery mogą teraz analizować wszelkiego rodzaju ruch we wszystkich częściach sieci, w tym ruch zaszyfrowany. Rozwiązanie pozwala wykrywać i powstrzymywać złośliwe działania sieciowe związane z atakami, lukami bezpieczeństwa, atakami command-and-control oraz zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem. Krótkie omówienie rozwiązania

Trend Micro ściśle współpracuje z partnerami strategicznymi, aby opracowywać kompletne rozwiązania biznesowe dopasowane do architektury klientów, upraszczające wdrażanie, poprawiające wydajność, obniżające koszty i optymalizujące zabezpieczenia.