Bezpieczeństwo sieci łączności samochodów

Bezpieczeństwo w dynamicznym świecie transportu

Wyzwania z zakresu bezpieczeństwa dla sieci łączności samochodów

Luka w zabezpieczeniach
Luki w zabezpieczeniach, które stanowią powszechny problem, są jeszcze niebezpieczniejsze w sieciach łączności samochodów, które wykorzystują sprzęt i oprogramowanie podmiotów trzecich. Dodatkowo sytuację pogarszają długi cykl życia produktów i łańcuchy dostaw, przez które produkty są słabo przygotowane do obrony przed nowymi zagrożeniami.

Komponenty poza kontrolą
Zagrożenia bezpieczeństwa związane z zachowaniami właścicieli pojazdów (na przykład instalacja nowych aplikacji lub komponentów) stanowią poważne wyzwanie.

Szeroki zakres
Wysoki poziom bezpieczeństwa sieci łączności samochodów zależy od możliwości kompleksowego spojrzenia na pojazdy, sieć i systemy zaplecza. Dodatkowo dynamiczny rozwój technologii wymaga szerokiej wiedzy i dużych umiejętności.

Brak analizy zagrożeń
Identyfikacja cyberataków na sieci łączności samochodów i zapobieganie im wymagają zaawansowanych systemów analizy zagrożeń, których utrzymanie jest kosztowne.

Zabezpieczanie ekosystemu łączności samochodów

Kluczowe znaczenie mają kompleksowe podejście do projektowania i dostępność informacji. 

Zarządzanie centrum monitoringu bezpieczeństwa pojazdów (VSOC)

Do planowania ochrony przez cyberatakami należy podchodzić kompleksowo, ponieważ pojazdy, sieci i systemy zaplecza są ze sobą ściśle powiązane. Przy budowie systemu VSOC do monitorowania i analizy zdarzeń w tych punktach oraz podejmowania działań zaradczych w przypadku wykrycia incydentów niezbędne jest spojrzenie z szerokiej perspektywy.

W pojazdach

Kluczowe znaczenie ma zabezpieczanie komponentów połączonych zarówno z sieciami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi sieciami pojazdu, takimi jak magistrala CAN. Hakerzy, którzy przejmą nad nimi kontrolę, mogą wysyłać złośliwy kod do sterowników ECU i węzłów. Prezentacje pokazujące, jak można złamać zabezpieczenia, wskazują na pilną potrzebę stworzenia systemu wykrywającego i zgłaszającego anomalie. Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać luki bezpieczeństwa w jednostkach TCU i IVI, aby uzyskać kontrolę nad systemami pojazdu.

Sieć

Stosuje odpowiednie protokoły bezpieczeństwa sieci pozwalające monitorować, wykrywać i rozwiązywać problemy, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo punktów końcowych przez moduł SIM.

Zaplecze

Rosnąca liczba aplikacji biorących udział w wymianie danych w chmurze nieustannie zwiększa powierzchnię ataku, w związku z czym coraz ważniejsze staje się zapewnienie połączenia z systemami zaplecza. Skutki udanych ataków mogą być znacznie poważniejsze niż problemy jednego pojazdu.

Dlaczego warto wybrać Trend Micro

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa dla sieci łączności samochodów Trend Micro

Zasoby

Zacznij korzystać z rozwiązań bezpieczeństwa dla sieci łączności samochodów