Poznaj wartość XDR dzięki rozwiązaniu

Trend Micro Vision One™

Wyjątkowa oferta dla klientów: Wypróbuj XDR bezpłatnie

DLACZEGO firma Trend Micro oferuje Ci możliwość bezpłatnego wypróbowania funkcji XDR?

 • Chcemy dać naszym klientom możliwość poznania i używania naszych najnowszych rozwiązań z zakresu zabezpieczeń.

 • Chcemy, aby zaznajomili się z funkcjonalnością XDR w praktyce i sami ocenili, jakie korzyści może ona przynieść ich organizacjom.

 • Zważywszy na panującą obecnie sytuację na świecie, jesteśmy przekonani, że dziś jest najlepszy moment na wzmocnienie systemu zabezpieczeń za pomocą rozwiązań XDR.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzonych funkcji wykrywania i reagowania (XDR) rozwiązania Trend Micro Vision One.

Dla klientów korzystających z rozwiązania Trend Micro Apex One™*

 • Poznaj wartość technik wykrywania i reagowania we wszystkich punktach końcowych i wiadomościach e-mail
 • Uzyskaj dostęp do funkcjonalności XDR dla 10% punktów końcowych Apex One i skrzynek pocztowych Office 365®Co otrzymam w bezpłatnej ofercie rozwiązania XDR?

 • Przez okres obowiązywania umowy możesz korzystać z funkcji XDR w 50 punktach końcowych lub 10% swoich licencjonowanych punktów końcowych (w zależności od tego, która liczba jest większa).
 • Możesz dodać Trend Micro™ Cloud App Security (jeśli jeszcze nie korzystasz z tego rozwiązania) i XDR do 50 skrzynek pocztowych Office 365 lub 10% swoich licencjonowanych punktów końcowych Apex One (w zależności od tego, która z tych liczb jest większa).

Dla klientów korzystających z oprogramowania Deep Security™**

 • Poznaj zalety XDR na serwerach oraz w punktach końcowych i wiadomościach e-mail
 • Uzyskaj dostęp do funkcji XDR dla serwerów, punktów końcowych PLUS 50 i skrzynek pocztowych Office 365Co otrzymam w bezpłatnej ofercie rozwiązania XDR?

 • Otrzymasz dostęp do platformy chmurowej XDR, która dostarcza szczegółowych informacji na temat wykryć wszystkich agentów Deep Security, do końca obowiązywania umowy dotyczącej Deep Security (maksymalnie na rok).
 • Uzyskasz możliwość dodania XDR do 50 punktów końcowych
 • Możesz dodać Cloud App Security (jeśli jeszcze nie korzystasz z tego rozwiązania) i XDR do 50 skrzynek pocztowych Office 365 lub 10% swoich licencjonowanych punktów końcowych Apex One (w zależności od tego, która z tych liczb jest większa).

JAK włączyć funkcje XDR?

Aby aktywować naszą bezpłatną usługę wczesnego ostrzegania Early Warning Service i/lub włączyć funkcje XDR, postępuj zgodnie z instrukcjami, które otrzymasz za pośrednictwem usługi Early Warning Service. W wiadomości znajdziesz:

 • Instrukcję utworzenia konta XDR w kilku prostych krokach
 • Instrukcję wyboru punktów końcowych, skrzynek pocztowych i serwerów
 • Prezentację platformy XDR z samouczkiem

 • UWAGA

 • Klienci korzystający z lokalnego rozwiązania Apex One najpierw muszą zainstalować jego najnowszą poprawkę, aby włączyć powiadomienia w produkcie i umożliwić włączenie usługi Early Warning Service lub bezpłatnych funkcji XDR.
 • Klienci korzystający z rozwiązania Deep Security muszą zainstalować aktualizację Deep Security Manager 20, aby umożliwić dostęp do XDR.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta, wypełniając nasz formularz kontaktowy.

*Warunki dla klientów korzystających z rozwiązania Trend Micro Apex One™

 • Dotyczy klientów z Europy posiadających więcej niż 100 licencji rozwiązania Apex One.
 • Oferta XDR dla punktów końcowych jest przeznaczona dla klientów nie korzystających z rozwiązania Endpoint Sensor lub XDR: Endpoint and Server (wcześniej dodatek do XDR: Apex One as a Service).
 • Oferta XDR dla poczty elektronicznej obejmuje klientów nie korzystających z dodatku XDR: Cloud App Security, którzy wdrażają licencję uzupełniającą na rozwiązania XDR dla punktów końcowych.
 • Dodatek Cloud App Security udostępnia interfejs API, który umożliwia szybką i łatwą integrację z usługą Office 365 oraz może być wdrożony wraz z bramkami poczty elektronicznej. Cloud App Security nie wymaga żadnych zmian w rekordzie MX firmy.
 • Licencje zezwalają agentom punktów końcowych Windows na wysyłanie danych dotyczących aktywności do chmurowej bazy danych XDR i dają dostęp do platformy SaaS XDR.
 • Obejmuje 30-dniowe przechowywanie dane.
 • Uzupełniające licencje XDR nie obejmują opcji inicjowania reakcji z platformy (na przykład izolowania punktów końcowych, pobierania plików itd.).

 

**Warunki dla klientów korzystających z oprogramowania Deep Security™

 • Dane z rozwiązania Deep Security na temat wykrytych zagrożeń dla anti-malware, zapory sieciowej, IDS/IPS, monitorowania aktywności itd. zależą od zakupionej licencji Deep Security i konfiguracji produktu.
 • Uzupełniające rozwiązanie XDR z Deep Security i Apex One wygasa w chwili odnowienia licencji na rozwiązanie Deep Security lub Apex One, w zależności od tego, co nastąpi później, ale nie dłużej niż po roku.
 • Oferta rozwiązania XDR Deep Security obejmuje klientów korzystających z tej wersji oprogramowania. Klienci korzystający z rozwiązania Trend Micro Cloud One™ – Workload Security (wcześniej Trend Micro™ Deep Security™ as a Service) nie są objęci.
 • Oferta XDR dla poczty elektronicznej obejmuje klientów nie korzystających z dodatku XDR: Licencja Cloud App Security.
 • Dodatek Cloud App Security udostępnia interfejs API, który umożliwia szybką i łatwą integrację z usługą Office 365 oraz może być wdrożony wraz z bramkami poczty elektronicznej.
 • Dodatkowe licencje Deep Security XDR umożliwiają agentom obsługującym XDR przekazywanie dzienników wykrywania do chmurowej bazy danych XDR i zapewniają dostęp do platformy XDR SaaS.
 • Licencje uzupełniające na produkty nie obejmują opcji inicjowania reakcji z platformy (na przykład izolowanie punktów końcowych, pobieranie plików itp.).
Poznaj wartość XDR dzięki rozwiązaniu Trend Micro Vision One™