Chmurowe rozwiązanie Trend Micro XDR przynosi firmom ogromne korzyści

Zdaniem firmy ESG przedsiębiorstwa, które wdrożą model XDR, mogą zaoszczędzić kwotę odpowiadającą kosztom zatrudnienia 8 pełnoetatowych pracowników

 

Warszawa, 12 sierpnia 2020 r. ― Firma Trend Micro Incorporated, będąca światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze, przedstawiła korzyści biznesowe, jakie mogą osiągnąć przedsiębiorstwa dzięki chmurowym rozwiązaniom XDR i Managed XDR. Rozwiązania te optymalizują wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie w najważniejszych obszarach narażonych na ataki. Ankietowane organizacje mogą szybciej wykrywać zagrożenia i zmniejszać ogólną liczbę alertów w systemach poczty elektronicznej, punktach końcowych, serwerach, obciążeniach w chmurze i sieciach.

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę ESG*, 85% przedsiębiorstw uważa, że wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie staje się coraz trudniejsze. Przyczyną jest brak wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz gwałtowny wzrost liczby zaawansowanych zagrożeń w ciągu ostatnich dwóch lat.

Rozwiązanie XDR firmy Trend Micro jest oferowane w formie usługi zarządzanej (MDR) oraz w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Litera „X” w jego nazwie odnosi się do bardzo dużych zbiorów danych (ang. the most eXtensive) pozyskiwanych z większej liczby punktów zabezpieczeń, co bardzo pomaga w walce z ukrytymi zagrożeniami. Produkt ten został niedawno uznany przez firmę Forrester za najlepsze rozwiązanie do wykrywania i reagowania na zagrożenia przeznaczone dla przedsiębiorstw. Osiągnął również najwyższy początkowy wskaźnik wykrywania w testach MITRE ATT&CK Framework.

Mieszkańcy naszego miasta i pracownicy urzędu mają prawo oczekiwać, że ich dane i usługi publiczne będą chronione przed cyberzagrożeniami. Nasz niewielki dział informatyczny nie może jednak zrobić wszystkiego. Właśnie dlatego postanowiliśmy skorzystać z rozwiązania Managed XDR. Znalezienie silnego, zaangażowanego partnera z wiedzą i doświadczeniem, których nam brakuje, okazało się dla nas przełomem. Motto naszego urzędu, ‘Jesteśmy powołani do służby’, można równie dobrze odnieść do Trend Micro. Ta firma dba o swoich klientów”.  – zaznaczył Benny Yazdanpanahi, dyrektor ds. informatycznych w urzędzie miasta Tyler w stanie Teksas.

Współczesne przedsiębiorstwa muszą stawić czoła zaawansowanym zagrożeniom, które potrafią ominąć nawet najlepsze zabezpieczenia. Większość dostępnych rozwiązań do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie ma jednak słabe punkty. Wśród nich można wymienić działanie w odseparowanych od siebie obszarach, niekompletność oraz generowanie dużej liczby niepowiązanych ze sobą alertów. Te ostatnie nie dostarczają wartościowych informacji, ale zabierają czas już i tak przeciążonym zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo systemów. Doświadczeni specjaliści potrafią wprawdzie wybrać kluczowe alerty, ale brakuje im dodatkowych danych niezbędnych do skutecznej walki z zagrożeniami.

Jak wskazuje badanie przeprowadzone przez ESG, tylko 30% przedsiębiorstw ma pewność, że rozwiązania, których używają do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie, są wystarczająco sprawne w działaniu, aby dotrzymać kroku zagrożeniom, które pojawią się na rynku w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy. Ponadto przedsiębiorstwa i przeciążone zespoły IT ignorują średnio 32% alertów dotyczących bezpieczeństwa.

Trend Micro XDR było pierwszym rozwiązaniem umożliwiającym skorelowane wykrywanie zagrożeń poza punktami końcowymi. Gromadzi ono i analizuje dane pochodzące z poczty elektronicznej, punktów końcowych, serwerów, obciążeń w chmurze i sieci, aby efektywniej wykrywać i neutralizować zagrożenia. Zapewnia to szerszy kontekst, ułatwia lepszą analizę sytuacji oraz pozwala szybciej i trafniej reagować na incydenty. Firma ESG ustaliła, że organizacje, które stosują techniki automatycznej agregacji danych, takie jak te udostępnione przez Trend Micro XDR, cieszą się lepszymi wynikami w zakresie bezpieczeństwa. Na przykład 83% przedsiębiorstw, które w dużym stopniu wdrożyły ten model, jest w stanie przywrócić sprawność swoich systemów nawet w ciągu kilku godzin, a nie dni (dla pozostałych przedsiębiorstw odsetek ten wynosi 66%).

Rozwiązanie to jest również dostępne jako usługa zarządzana (MDR), co stanowi dodatkowe udogodnienie dla przeciążonych zespołów bezpieczeństwa. Dedykowany zespół ekspertów po stronie Trend Micro wyszukuje zagrożenia i przeprowadza ich pełną analizę w trybie 24/7, tworzy plany reakcji i przedstawia klientowi zalecenia dotyczące środków zaradczych.

Stuprocentowa prewencja nie jest już możliwa. Trzeba więc skupić się na efektywnym wykrywaniu zagrożeń i odpowiednio sprawnym reagowaniu na nie. W naszym rozwiązaniu XDR wprowadziliśmy innowację polegającą na skorelowanym wykrywaniu zagrożeń w tradycyjnych silosach, co umożliwi przeciążonym działom informatycznym optymalizację reakcji na ukryte zagrożenia” ― powiedział Steve Quane, wiceprezes Trend Micro. „Jestem dumny z tego, jak duże korzyści zapewnia firmom nasze rozwiązanie. Po raz kolejny potwierdziliśmy nasze zaangażowanie w realizację celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w skomunikowanym świecie. Dla naszych globalnych klientów jesteśmy zaufanym doradcą ds. cyberbezpieczeństwa. Traktujemy to jako przywilej”.

*Raport  ESG Research Insights, pt. Validating Trend Micro’s Approach and Enhancing GTM Intelligence, 2020 (sierpień 2020 r.).

Informacje o firmie Trend Micro
Trend Micro Incorporated, światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń cybernetycznych, nie ustaje w wysiłkach ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa wymiany informacji cyfrowych. Nasze innowacyjne rozwiązania przeznaczone dla użytkowników indywidualnych, firm i instytucji administracji publicznej zapewniają wielowarstwową ochronę centrów przetwarzania danych, środowisk przetwarzania w chmurze, sieci i punktów końcowych. Wszystkie produkty Trend Micro współdziałają ze sobą i zapewniają bezproblemowy dostęp do informacji o zagrożeniach. Dzięki temu powstaje połączony system obrony ze scentralizowanymi funkcjami widoczności i kontroli, który pozwala na szybsze i skuteczniejsze zabezpieczenie systemów. Trend Micro zatrudnia ponad 6000 pracowników w ponad 50 krajach i dysponuje najbardziej zaawansowanym na świecie globalnym systemem informacji o zagrożeniach, dzięki czemu zapewnia przedsiębiorstwom większe bezpieczeństwo w połączonym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.trendmicro.com.
 

Kontakt dla mediów:
Alicja Skrycka
Tel:. +48 668 824 253
Mail: alicja.skrycka@mondaypr.pl