Badanie Trend Micro dowodzi, że decyzje o wdrożeniu Internetu rzeczy są podejmowane bez konsultacji ze specjalistami ds. zabezpieczeń

  • Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa informatycznego i specjaliści ds. zabezpieczeń uczestniczą w tylko 38% projektów dotyczących Internetu rzeczy
  • Prawie 33% respondentów twierdzi, że wewnętrzna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Internetu rzeczy jest kwestią nieznaną
  • W ankietowanych przedsiębiorstwach odnotowano w ubiegłym roku średnio po trzy ataki na urządzenia podłączone do sieci

     

Warszawa, 24 września 2018 r. – Firma Trend Micro Incorporated, światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń cybernetycznych, poinformowała, że przedsiębiorstwa na całym świecie narażają się na niepotrzebne ryzyko cybernetyczne, ponieważ nie biorą pod uwagę opinii specjalistów ds. zabezpieczeń informatycznych przy planowaniu wdrożeń Internetu rzeczy w środowiskach korporacyjnych.

Badanie z udziałem 1150 decydentów odpowiedzialnych za technologie informatyczne i bezpieczeństwo w firmach działających w Niemczech, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych wykazało, że 79% firm włącza w proces wyboru przemysłowych rozwiązań Internetu rzeczy dział informatyczny, lecz tylko 38% korzysta z pomocy swoich specjalistów ds. zabezpieczeń.

„To niezwykłe, jak często działy zabezpieczeń informatycznych są wykluczane z projektów dotyczących Internetu rzeczy, choć ewidentnie naraża to firmy na niepotrzebne ryzyko cybernetyczne” – powiedział Kevin Simzer, dyrektor ds. operacyjnych w firmie Trend Micro. „Nasze badanie dowodzi, że zbyt wiele przedsiębiorstw na całym świecie nie traktuje bezpieczeństwa priorytetowo jako części swojej strategii w obszarze Internetu rzeczy, co stwarza luki w ich zabezpieczeniach. Jeśli kwestia bezpieczeństwa nie będzie elementem wdrożenia, urządzenia te w dalszym ciągu będą narażone i podatne na ataki, ponieważ większość z nich nie powstała z myślą o aktualizacjach czy poprawkach”.

Badanie wykazało, że uczestniczące w ankiecie firmy wydały w ubiegłym roku ponad 2,5 mln USD na inicjatywy w dziedzinie Internetu rzeczy i zamierzają przeznaczyć na ten cel podobną kwotę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z uwagi na wielkość inwestycji należałoby w równym stopniu inwestować w zabezpieczenia, aby zniwelować ryzyko związane z tymi działającymi w sieci urządzeniami. Tymczasem tylko w 56% nowych projektów w dziedzinie Internetu rzeczy uczestniczy dyrektor ds. bezpieczeństwa informatycznego jako jeden z decydentów wybierających rozwiązanie zabezpieczające.

Jak wynika z raportu firmy IDC, wdrażanie Internetu rzeczy, obejmujące na przykład pierwsze podłączenie do Internetu przemysłowych systemów sterowania mających kontakt z klientami, odsłania luki w zabezpieczeniach oprogramowania i naraża korporacyjne dane na ryzyko. Umożliwia również przestępcom przeprowadzanie ataków i potencjalne manipulowanie mechanizmami zabezpieczeń w celu powodowania zamierzonych lub niezamierzonych szkód fizycznych[1].

Te kwestie dodatkowo potwierdza fakt, że w ankietowanych przedsiębiorstwach odnotowano w ubiegłym roku średnio po trzy ataki na urządzenia podłączone do sieci. Dodatkowo 93% respondentów stwierdziło, że w wyniku wdrożenia Internetu rzeczy odnotowało co najmniej jedno zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. Dowodzi to, że ryzyko stwarzane przez niezabezpieczone urządzenia Internetu rzeczy w firmach aktywnie wpływa na globalny świat biznesu.

Informacje o badaniu

Wyniki są oparte na badaniu przeprowadzonym wspólnie z Vanson Bourne. W okresie od 1 kwietnia do 25 maja 2018 r. przeprowadzono wywiady online z 1150 osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w kwestiach informatycznych i w kwestiach zabezpieczeń z firm ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Japonii, zatrudniających ponad 500 pracowników. Respondenci zajmowali stanowiska kierownicze średniego, wysokiego i najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach z wielu sektorów, w tym handlu detalicznego, usług finansowych, sektora publicznego, mediów i budownictwa.

Informacje o Trend Micro

Trend Micro Incorporated, światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń cybernetycznych, nie ustaje w wysiłkach ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa wymiany informacji cyfrowych. Nasze innowacyjne rozwiązania przeznaczone dla użytkowników indywidualnych, firm i instytucji administracji publicznej zapewniają wielowarstwową ochronę centrów przetwarzania danych, środowisk przetwarzania w chmurze, sieci i punktów końcowych. Wszystkie produkty Trend Micro współdziałają ze sobą i zapewniają bezproblemowy dostęp do informacji o zagrożeniach. Dzięki temu powstaje połączony system obrony ze scentralizowanymi funkcjami widoczności i kontroli, który pozwala na szybsze i skuteczniejsze zabezpieczenie systemów. Trend Micro zatrudnia ponad 6000 pracowników w przeszło 50 krajach i dysponuje najbardziej zaawansowanym na świecie globalnym systemem informacji o zagrożeniach, dzięki czemu zapewnia przedsiębiorstwom większe bezpieczeństwo w połączonym świecie. Więcej informacji można uzyskać w serwisie www.trendmicro.com.

Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej informacji prasowej są znakami towarowymi ich właścicieli.

Informacje o Vanson Bourne

Vanson Bourne to niezależna firma zajmująca się badaniem rynku w sektorze technologicznym. Przeprowadza cenne i rzetelne analizy spełniające rygorystyczne zasady prowadzenia badań. Vanson Bourne specjalizuje się w uzyskiwaniu opinii osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych i technicznych, zajmujących wysokie stanowiska we wszystkich sektorach gospodarki i na wszystkich najważniejszych rynkach. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.vansonbourne.com.

Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej informacji prasowej są znakami towarowymi ich właścicieli.

[1] IDC, raport „IDC FutureScape: Worldwide IoT 2018 Predictions”, październik 2017 r.

Kontakt dla mediów:
Patrycja Polakiewicz-Sobczuk
Tel. 532-753-385
Mail. patrycja.polakiewicz-sobczuk@mondaypr.pl