Panasonic i Trend Micro tworzą rozwiązanie chroniące samochody połączone z siecią przed zagrożeniami cybernetycznymi

Warszawa, 16.02.2018 - firmy Panasonic Corporation i Trend Micro Incorporated poinformowały o podjęciu współpracy mającej na celu stworzenie rozwiązania zabezpieczającego, które umożliwi wykrywanie cyberataków wymierzonych w pojazdy autonomiczne i samochody połączone z siecią oraz zapobieganie takim atakom.

W ramach współpracy, która ma zwiększyć bezpieczeństwo pojazdów autonomicznych i samochodów połączonych z siecią, powstanie rozwiązanie umożliwiające wykrywanie włamań do elektronicznych jednostek sterowania (ang. Electronic Control Units — ECU)*1 i zapobieganie takim włamaniom. Jednostki ECU sterują takimi czynnościami jak przyspieszanie, kierowanie pojazdem i hamowanie, jak również pokładowymi urządzeniami informacyjno-rozrywkowymi*2, w tym nawigacją GPS i systemami telematycznymi*3.

Ryzyko przejęcia przez hakerów kontroli nad samochodami połączonymi z siecią jest realne. Każdego dnia wykrywane są nowe luki w zabezpieczeniach, które mogą zostać zdalnie wykorzystane. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko wdrażać zabezpieczenia w każdym pojeździe, lecz także analizować nowe ataki poprzez ciągłe monitorowanie w chmurze systemów pokładowych auta i wykorzystywać wyniki takiej analizy do przeciwdziałania cyberatakom.

W ramach współpracy Panasonic udostępni swoją technologię wykrywania ataków w sieci Control Area Network (CAN) i zapobiegania im*4, a Trend Micro — rozwiązanie IoT Security. Technologia Panasonic będzie w stanie wykrywać wszelkie nieautoryzowane komendy wysyłane do jednostek ECU sterujących pojazdami. Z kolei rozwiązanie IoT Security*5, które wykorzystuje wiedzę specjalistyczną oraz globalne mechanizmy wykrywania zagrożeń firmy Trend Micro, takie jak analiza szkodliwego oprogramowania*6, zostanie wdrożone w pokładowych systemach informacyjno-rozrywkowych i nawigacyjnych w celu wykrywania ataków wykorzystujących luki w zabezpieczeniach sieciowych. Dzięki współpracy informacje o zdarzeniach zidentyfikowanych przez oba te rozwiązania będą gromadzone i wysyłane do platformy analitycznej w chmurze w celu wykrywania i blokowania podejrzanego ruchu.

Powstałe kompleksowe rozwiązanie będzie obejmować systemy pokładowe i systemy przetwarzania w chmurze umożliwiające zapobieganie cyberatakom wymierzonym w pojazdy autonomiczne i samochody połączone z siecią. Wspólne rozwiązanie firm Panasonic i Trend Micro ma zostać wprowadzone na rynek po 2020 r.

■ Schemat architektury wspólnego rozwiązania

 

*1 Elektroniczna jednostka sterowania (ECU): komputery sterujące mechanizmami napędowymi, takimi jak silnik czy systemy kierowania pojazdem

*2 Pokładowe systemy informacyjno-rozrywkowe: aplikacje informacyjne i rozrywkowe dostępne w pojeździe

*3 Telematyka: usługi, które wysyłają informacje do pojazdów lub je od nich odbierają

*4 Technologia wykrywania włamań w sieci CAN i zapobiegania im: technologia monitorująca sieć CAN (ang. Control Area Network), która umożliwia komunikację między elektronicznymi jednostkami sterowania (ECU) i wykrywanie nieautoryzowanych komend oraz oznaczania ich jako nieprawidłowe.

*5 Trend Micro IoT Security: rozwiązanie zabezpieczające przeznaczone dla urządzeń wbudowanych, które łączą się z sieciami komunikacyjnymi opartymi na protokole IP na zewnątrz samochodu, z wykorzystaniem systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia, takich jak Linux.

*6 Szkodliwe oprogramowanie: ogólne określenie odnoszące się do różnych form niebezpiecznego oprogramowania lub kodu, stworzonego z myślą o wyrządzeniu szkody i obejmującego m.in. wirusy komputerowe

 

 

Informacje na temat firmy Trend Micro

Trend Micro Incorporated (TYO: 4704, TSE: 4704) jako światowy lider w dziedzinie oprogramowania i rozwiązań zabezpieczających dąży do zapewnienia bezpiecznego globalnego środowiska wymiany informacji cyfrowych. Od ponad 25 lat jej pracownicy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, rodzinom, firmom i organizacjom rządowym korzystającym z możliwości współczesnych technologii i nowych sposobów udostępniania informacji.

Informacje stanowią obecnie w firmach jeden z najcenniejszych zasobów strategicznych, który decyduje o ich przewadze nad konkurencją i odpowiednim funkcjonowaniu. Gwałtowny rozwój technologii związanych z urządzeniami przenośnymi, sieciami społecznościowymi i środowiskiem chmury sprawia, że ochrona tych informacji stanowi coraz większe wyzwanie. Organizacjom potrzebna jest odpowiednio dobrana strategia ochrony.

Informacje są chronione w sposób inteligentny z użyciem innowacyjnych rozwiązań zabezpieczających, które można łatwo wdrożyć, bezproblemowo nimi zarządzać i dopasować do zmieniającego się ekosystemu. Rozwiązania firmy Trend Micro zapewniają wielopoziomową ochronę zawartości na urządzeniach przenośnych i serwerach oraz w punktach końcowych, bramach i chmurze. Korzystając z tych rozwiązań, organizacje mogą zapewnić bezpieczeństwo użytkowników końcowych, zmieniających się centrów danych, zasobów w chmurze i innych informacji zagrożonych coraz bardziej wymyślnymi atakami.

Wszystkie rozwiązania korzystają z opartego na chmurze mechanizmu globalnej ochrony przed zagrożeniami, Trend Micro™ Smart Protection Network™, a ich obsługę zapewnia 1200 ekspertów ds. zagrożeń z całego świata. Dodatkowe informacje — www.trendmicro.pl.