Rewolucja w wirtualnym łataniu systemu

Poprawki wirtualne są sposobem na wyeliminowanie wad tradycyjnych uaktualnień, a tym samym większe bezpieczeństwo systemów. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów firma Trend Micro oferuje wirtualne łatanie w ramach rozwiązań Deep Security i OfficeScan Intrusion Defense Firewall.

Tags: Trend Micro, virtual patching, wirtualne poprawki, łatanie systemu

Warszawa, 27 sierpnia 2013 r. Patch, czyli inaczej poprawka lub łatka, to jedno z podstawowych narzędzi używanych przez producentów oprogramowania do eliminowania różnych błędów i luk – w tym do ochrony systemu przed rosnącą cyberprzestępczością. Szybkie uaktualnienia fragmentu kodu programu można uznać za kluczowy mechanizm służący utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowników i ich danych. Niestety, poprawki coraz częściej nie nadążają za tempem narzuconym przez wirtualnych przestępców. Z tego powodu firma Trend Micro udostępnia swoim klientom rozwiązanie, pozwalające chronić oprogramowanie przed atakami, których celem są istniejące w nim luki – virtual patching. Dzięki temu użytkownicy rozwiązań Deep Security oraz OfficeScan Intrusion Defense Firewall nie muszą obawiać się o generowane koszty, a także opóźnienia związane z tradycyjnym uaktualnianiem zabezpieczeń.

Według specjalnego raportu Aberdeen Group coraz więcej przedsiębiorców oraz specjalistów IT twierdzi, że stosowanie tradycyjnych metod aktualizacji oprogramowania i systemu generuje zbyt duże koszty i pochłania wiele czasu. Raport dowodzi, że w każdym dniu roboczym ubiegłego roku ukazywało się siedem krytycznych poprawek do oprogramowania. Każda z tych poprawek wiązała się z koniecznością wstrzymania innych projektów, aby przetestować i wdrożyć uaktualnienia. Eksperci szacują, że na przykładzie serwisu internetowego, który średnio generuje rocznie 20 milionów dolarów przychodu, każda godzina przestoju kosztuje prawie 2000 dolarów!

Wirtualna aktualizacja – szybko i bezpiecznie

Wirtualna poprawka analizuje operacje używając warstwy egzekwowania bezpieczeństwa, aby zapobiec dotarciu złośliwego ruchu do wrażliwej, nieosłoniętej aplikacji. Zakłada ona szybki rozwój i krótkoterminowe wdrożenie, a także zapobieganie wykorzystaniu exploitów korzystających z nowo odkrytej luki w systemie i oprogramowaniu. Dzięki temu, że nie modyfikuje kodu źródłowego aplikacji, wyklucza również ryzyko występowania konfliktów software`owych. Wśród jej największych zalet jest to, że może chronić krytyczne elementy systemu, które muszą pozostać online - operacje nie są przerywane jak w przypadku konwencjonalnych poprawek. Dzięki temu, że wirtualna poprawka nie musi być zainstalowana na wszystkich hostach w istniejącej sieci, ograniczeniu ulegają zarówno koszty, jak i czas poświęcony na łatanie systemu.

Jednym z głównych problemów tradycyjnych poprawek jest znaczne opóźnienie pomiędzy chwilą, w której poprawka zostaje wydana przez producenta, a czasem kiedy zostanie zainstalowana we wszystkich systemach. Wirtualne łatanie chroni organizację w tym wrażliwym okresie – mówi Rik Ferguson z firmy Trend Micro – Wirtualne poprawki odpowiadają na wyzwania, które niesie wirtualizacja i wdrażanie chmury. To nowoczesne i zaawansowane narzędzie, które pozwala organizacjom zarządzać złożonymi poprawkami i wzmacniać słabe punkty oprogramowania bez konieczności wymiany software`u – dodaje.


Eksperci traktują wirtualne poprawki przede wszystkim jako uzupełnienie dla standardowego łatania, które pomaga organizacjom nie tylko w ograniczaniu szkodliwości exploitów, ale też w radzeniu sobie z operacyjnymi i finansowymi problemami związanymi z tradycyjnymi uaktualnieniami. Z tego powodu coraz więcej firm i instytucji jest zainteresowanych tym rozwiązaniem.

Liczba zagrożeń rośnie lawinowo, przez co dotychczasowe metody przestają być skuteczne. Dzięki wirtualnym poprawkom w ramach rozwiązań Deep Security lub OfficeScan Intrusion Defense Firewall, Trend Micro pozwala być o krok przed wirtualnym przestępcą,

Prognozy zagrożeń na rok 2013 i następne lata prezentuje Raimund Genes, dyrektor ds. technicznych firmy Trend Micro
http://www.youtube.com/watch?v=SfMRR0hjmUw&feature=youtu.be

Informacje na temat firmy Trend Micro

Trend Micro Incorporated (TYO: 4704, TSE: 4704) jako światowy lider w dziedzinie oprogramowania i rozwiązań zabezpieczających dąży do zapewnienia bezpiecznego globalnego środowiska wymiany informacji cyfrowych. Od ponad 25 lat jej pracownicy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, rodzinom, firmom i organizacjom rządowym korzystającym z możliwości współczesnych technologii i nowych sposobów udostępniania informacji.

Informacje stanowią obecnie w firmach jeden z najcenniejszych zasobów strategicznych, który decyduje o ich przewadze nad konkurencją i odpowiednim funkcjonowaniu. Gwałtowny rozwój technologii związanych z urządzeniami przenośnymi, sieciami społecznościowymi i środowiskiem chmury sprawia, że ochrona tych informacji stanowi coraz większe wyzwanie. Organizacjom potrzebna jest odpowiednio dobrana strategia ochrony.

Informacje są chronione w sposób inteligentny z użyciem innowacyjnych rozwiązań zabezpieczających, które można łatwo wdrożyć, bezproblemowo nimi zarządzać i dopasować do zmieniającego się ekosystemu. Rozwiązania firmy Trend Micro zapewniają wielopoziomową ochronę zawartości na urządzeniach przenośnych i serwerach oraz w punktach końcowych, bramach i chmurze. Korzystając z tych rozwiązań, organizacje mogą zapewnić bezpieczeństwo użytkowników końcowych, zmieniających się centrów danych, zasobów w chmurze i innych informacji zagrożonych coraz bardziej wymyślnymi atakami.

Wszystkie rozwiązania korzystają z opartego na chmurze mechanizmu globalnej ochrony przed zagrożeniami, Trend Micro™ Smart Protection Network™, a ich obsługę zapewnia 1200 ekspertów ds. zagrożeń z całego świata. Dodatkowe informacje — www.trendmicro.pl.