Prawa obywateli państw europejskich

Firma Trend Micro w pełni angażuje się w ochronę danych i w zachowanie prywatności Twoich informacji. Nasz Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób i kiedy gromadzimy Twoje dane osobowe, dlaczego to robimy i jak obchodzimy się z tymi informacjami. Wyjaśnia także Twoje prawa w zakresie gromadzenia danych osobowych oraz sposób, w jaki możesz z tych praw korzystać.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, musisz najpierw wysłać e-mail zawierający szczegóły Twojego wniosku do naszego Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. W przypadku korzystania z prawa dostępu do Twoich informacji i prawa do usunięcia Twoich informacji, otrzymasz do wypełnienia formularz DocuSign. Jest to niezbędne w celu dalszej ochrony Twojej prywatności i zapewnienia prawidłowej identyfikacji i lokalizacji Twoich danych osobowych. Oprócz wypełnienia formularza będziesz także zobowiązany dostarczyć kopie dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość (będą one wyszczególnione w formularzu). Twój wniosek rozpatrzymy po otrzymaniu wypełnionego formularza i zweryfikowaniu Twojej tożsamości. Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie dostarczone przez Ciebie dokumenty identyfikacyjne zostaną usunięte po wykorzystaniu ich do zweryfikowania Twojej tożsamości.

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe do naszego Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:

Lianne Harcup
Trend Micro (EMEA) Limited
Median House
IDA Business & Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irlandia
Telefon: +44 203 54 93 304
E-mail: GDPR@trendmicro.com