Informacje na temat akcji i obligacji

Informacje ogólne

Firma Trend Micro Incorporated jest notowana w 1 sekcji Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jej akcje należą do terminowych papierów dłużnych, a ich symbol na indeksie Nikkei225 to 4704.

Sprawdź ceny akcji na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem serwisów Bloomberg lub Yahoo! Japan.


Notowanie giełdowe
 
Tokijska Giełda Papierów Wartościowych, sekcja 1.
Kod, symbol
4704
Data zakończenia roku obrachunkowego
31 grudnia
Liczba wyemitowanych udziałów
140 293 004, w tym 2 657 574 udziałów własnych od dnia 31 grudnia 2017 r.
Agent transferowy
(Giełdy japońskie)
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
Bank depozytariusz (ADR)

The Bank of New York Mellon

TMICY

2018 Liczba udziałów do wykupienia
Koszt (w mln jenów)
Grudzień --- ---
Listopad
---
---
Październik
---
---
Wrzesień
---
---
Sierpień
---
---
Lipiec
---
---
Czerwiec
---
---
Maj
---
---
Kwiecień
0
0
Marzec
0
0
Luty
0
0
Styczeń 0 0
2017 Liczba udziałów do wykupienia
Koszt (w mln jenów)
Grudzień 0 0
Listopad
0
0
Październik
0
0
Wrzesień
0
0
Sierpień
0
0
Lipiec
0
0
Czerwiec
0
0
Maj
0
0
Kwiecień
0
0
Marzec
0
0
Luty
0
0
Styczeń 0 0
2016 Liczba udziałów do wykupienia
Koszt (w mln jenów)
Grudzień 375 000 1535
Listopad
357 400 1432
Październik
0 0
Wrzesień
0 0
Sierpień
0 0
Lipiec
0 0
Czerwiec
0 0
Maj
0 0
Kwiecień
0 0
Marzec
0 0
Luty
0 0
Styczeń 0 0
Prawa do nabycia akcji
Czerwiec 2017
Grudzień 2017
29. plan motywacyjny
74 900
0
30. plan motywacyjny
218 100
186 300
31. plan motywacyjny
2 130 000
2 130 000
32. plan motywacyjny
296 700
231 200
33. plan motywacyjny
334 900
306 800
34. plan motywacyjny 1 144 000 1 144 000
35. plan motywacyjny
  345 000
Suma zagregowana udziałów rozwadnianych
4 198 600
4 343 300
Liczba wyemitowanych udziałów
140 293 004
140 293 004
(Liczba udziałów własnych)
(2 815 974)
(2 657 574)
Prawa do nabycia akcji
Czerwiec 2016
Grudzień 2016
27. plan motywacyjny dla dyrektorów spółki
0 ---
27. plan motywacyjny dla pracowników spółki i jej podmiotów stowarzyszonych
260 800
---
28. plan motywacyjny dla dyrektorów spółki
45 000
---
28. plan motywacyjny dla pracowników spółki i jej podmiotów stowarzyszonych
493 600 ---
29. plan motywacyjny
255 800
247 800
30. plan motywacyjny
324 200
324 200
31. plan motywacyjny
2 130 000
2 130 000
32. plan motywacyjny
343 500
337 500
33. plan motywacyjny
350 000
350 000
34. plan motywacyjny --- 1 144 000
Suma zagregowana udziałów rozwadnianych
4 202 900
4 533 500
Liczba wyemitowanych udziałów
140 293 004
140 293 004
(Liczba udziałów własnych)
(3 016 374)
(3 150 874)

Informacje o obligacjach niezabezpieczonych z warrantami subskrypcyjnymi*

9. seria ** obligacje niezabezpieczone
Data emisji Wyjątkowo korzystne
Stopa procentowa
Ocena
Termin wykupu
18 kwietnia 2002 r.
4 mld jenów
1,90 %
A-(JCR)†
18 kwietnia 2006 r.
8. seria ** obligacje niezabezpieczone
Data emisji Wyjątkowo korzystne
Stopa procentowa
Ocena
Termin wykupu
19 listopada 2001 r.
6 mld jenów
1,75 %
A-(JCR)†
19 listopada 2004 r.
7. seria ** obligacje niezabezpieczone
Data emisji Wyjątkowo korzystne
Stopa procentowa
Ocena
Termin wykupu
4 czerwca 2001 r.
1,5 mld jenów
1,50 %
A-(JCR)†
4 czerwca 2004 r.

*: wszystkie obligacje zostały wyemitowane z warrantami subskrypcyjnymi w celu przyznania warrantów subskrypcyjnych określonym dyrektorom i pracownikom firmy i jej spółek zależnych.
**: firma jest posiadaczem wszystkich obligacji serii 8. i 9. jako obligacji własnych.
†: Japan Credit Rating Agency, Ltd.