Często zadawane pytania dotyczące finansów

Kiedy firma Trend Micro weszła giełdę?

Firma Trend Micro udostępniła pierwszą ofertę publiczną w sierpniu 1998 r., a akcje były dostępne na rynku pozagiełdowym w Japonii.

Kiedy amerykańskie kwity depozytowe (ADR) zostały wprowadzone na krajowy rynek Nasdaq?

Amerykańskie kwity depozytowe (ADR) zostały wprowadzone na krajowy rynek Nasdaq w lipcu 1999 r.

Od kiedy akcje są notowane na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych?

Akcje są notowane na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od sierpnia 2000 r.

Gdzie odbywa się handel akcjami Trend Micro?

Handel akcjami Trend Micro odbywa się na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, przy czym symbol akcji to 4704.

Kto pełni rolę agenta transferowego?

UFJ Trust and Banking Co., Ltd.

Jak można uzyskać dokumenty finansowe?

Nasze dokumenty finansowe można znaleźć w tej sekcji witryny (Relacje z inwestorami), w obszarze „Publikacje finansowe” lub „Raporty i dane finansowe”.

Jaki jest rok obrachunkowy Trend Micro?

Rok obrachunkowy Trend Micro opiera się na roku kalendarzowym. Ostatnim dniem roku obrachunkowego jest 31 grudnia.

Jak skontaktować się z działem relacji z inwestorami firmy Trend Micro?

Aby skontaktować się z działem relacji z inwestorami firmy Trend Micro, należy napisać na adres ir@trendmicro.com.