Equinix

Trend Micro heeft Equinix de status 'Trend Ready' verleend nadat Trend Micro heeft vastgesteld dat Trend Micro  Deep Security met succes kan worden geïnstalleerd en geactiveerd en op de juiste wijze functioneert binnen de Equinix-besturingsomgeving. Deze status geeft klanten het vertrouwen dat hun cloudwerkbelastingen kunnen worden beschermd door de beproefde beveiligingsvoorzieningen van Deep Security in de CPP-omgeving.