HouseCall for Home Networks

Scan uw thuisnetwerk en verbonden apparaten met uw computer of favoriete mobiele apparaat.

 

Gratis scanner voor uw platform:

Steeds meer slimme apparaten – zoals IP-camera's, smart-tv’s en opslagapparaten – maken nu verbinding met thuisnetwerken.
Veel apparaten hebben beveiligingsproblemen die door kwaadwillenden kunnen worden gebruikt om de apparaten of het thuisnetwerk zelf over te nemen, wat tot privacylekken of erger kan leiden.
HouseCall for Home Networks scant alle apparaten die met het thuisnetwerk verbonden zijn om potentiële risico's te identificeren en suggesties voor het wegnemen daarvan te geven.

Trend Micro HouseCall for Home Networks scant uw thuisnetwerk om u te helpen de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wie is verbonden met mijn Wi-Fi-thuisnetwerk?
 • Zijn mijn thuisnetwerk en verbonden apparaten veilig voor hackers en malware?
 • Wat doe ik als mijn netwerk of apparaten kwetsbaar zijn voor aanvallen?
   

Gebruik de scan die u met één tik uitvoert om alle apparaten in uw thuisnetwerk te detecteren en te controleren op veiligheidsrisico's. HouseCall for Home Networks biedt ook nuttig advies over hoe u uw apparaten beschermt en uw digitale leven veilig houdt.

HouseCall for Home Networks:

 • werkt met intelligente technologie voor netwerkscans
 • scant de apparaten die met uw thuisnetwerk verbonden zijn
 • vindt kwetsbaarheden in apparaten
 • geeft nuttige adviezen om uw netwerk en apparaten veilig te houden
 • geeft u een overzicht van de status van uw netwerk en apparaten
Veelgestelde vragen

HouseCall for Home Networks controleert momenteel op de volgende kwetsbaarheden met hoog risico:

 • SSL-Poodle
 • Shellshock
 • Heartbleed
 • WannaCry
   

In de toekomst kunnen nieuwe kwetsbaarheden worden toegevoegd.
HouseCall for Home Networks controleert apparaten ook op open poorten.

U moet HouseCall for Home Networks geregeld gebruiken, aangezien er na de eerste scan nieuwe kwetsbaarheden en netwerkrisico's kunnen opduiken. Het gebruik van HouseCall for Home Networks is gratis. HouseCall for Home Networks kan ook detecteren wanneer er nieuwe apparaten op het netwerk komen.

HouseCall for Home Networks is beperkt tot thuisgebruik.

Voordat u dit op een netwerk gebruikt, moet u de beheerder van het thuisnetwerk zijn, of moet u toegangsrechten van de beheerder hebben gekregen. Bovendien moet u de beheerder zijn van de apparaten in het netwerk die door HouseCall for Home Networks gescand moeten worden, of moet u toegangsrechten hebben gekregen van de beheerder van die apparaten.

Er geldt een maximumaantal apparaten dat gescand kan worden door HouseCall for Home Networks in een thuisnetwerk.

U kunt apparaten identificeren aan de hand van de informatie op de detailpagina van het apparaat.

Als u het IP-adres of het MAC-adres van het apparaat kent, kunt u het apparaat correct identificeren.

Apparaten moeten zijn ingeschakeld en met het netwerk zijn verbonden wanneer een scan wordt uitgevoerd. Aangezien veel mobiele apparaten de verbinding met een Wi-Fi-netwerk automatisch verbreken om de batterij te sparen, is het mogelijk dat ze daarom niet worden gedetecteerd.

De weergegeven informatie is afhankelijk van het netwerk of apparaat. U kunt de apparaatinfo bewerken op de detailpagina van het apparaat.

Mogelijk kunt u het volgende wijzigen wanneer u de beheerconsole van uw router opent:

 • Wi-Fi-wachtwoord
 • Wi-Fi-encryptie (zie veelgestelde vraag 12 voor meer informatie)
 • Wi-Fi-SSID
 • Beheerderswachtwoord
 • Firmware-update (zie veelgestelde vraag 8 voor meer informatie)
   

Raadpleeg de handleiding van de router of de website van de leverancier voor meer informatie.

Veel apparaten voeren automatisch een update uit naar de meest recente versie van het besturingssysteem. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat of de website van de leverancier voor meer informatie.

Met de nieuwste update van de firmware voor het besturingssysteem worden doorgaans kwetsbaarheden gecorrigeerd en wordt de veiligheid van uw apparaat en netwerk verbeterd.

Malware kan open poorten gebruiken om apparaten aan te vallen. De volgende poorten moeten gesloten worden als ze niet in gebruik zijn:

 FTP 21/TCP
 SSH 22/TCP
 TELNET 23/TCP
 RPC 135/TCP
 NETBIOS 137/TCP
 NETBIOS 138/TCP
 NETBIOS 139/TCP
 MYSQL 3306/TCP
 SMB 445/TCP
 RDP 3389/TCP
 VNC 5900/TCP

Raadpleeg de handleiding of de website van de leverancier voor meer informatie over de configuratie van poorten, routers en firewalls.

De router kan bij wijze van voorzorgsmaatregel tijdelijk zijn vergrendeld na een scan. Na een ingestelde tijdsperiode zou de vergrendeling moeten worden opgeheven. U kunt dus op een later moment proberen de beheerconsole te openen.

HouseCall for Home Networks controleert op risico's voor apparaten in het netwerk. Sommige beveiligingsproducten zien de scan misschien als verdacht, en geven een waarschuwingsbericht of blokkeren de gebruikerstoegang.

Er zijn verschillende soorten Wi-Fi-encryptie: WEP, WPA en WPA2.

Wij adviseren het gebruik van WPA2. WEP en WPA hebben een lager beveiligingsniveau dan WPA2 en kunnen gemakkelijker worden ontsleuteld.

Systeemvereisten
Computerhardware

Intel® Pentium® of compatibele processor

256 MB RAM (512 MB aanbevolen)

Minimaal 50 MB aan beschikbare schijfruimte

Besturingssystemen

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows® 8.x

Microsoft® Windows® 10

Mac® OS 10.12 of hoger

Android 5.0 en hoger

iOS 8.0 of hoger

Kennisgeving gegevensverzameling

Wanneer u HouseCall for Home Networks installeert, verstuurt u de volgende soorten gegevens naar Trend Micro. De geautomatiseerde systemen van Trend Micro analyseren uw gegevens op de zichtbaarheid van apparaten en voeren risicobeoordelingen voor het netwerk en de apparaten uit. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Trend Micro.

 • IP-adres, MAC-adres, open poorten en gestarte service, broadcastpakketten, onlinetijd apparaat, resultaat controle van standaardwachtwoord en resultaat kwetsbaarheidscontrole van apparaten in het netwerk
 • Wi-Fi-SSID, instelling Wi-Fi-encryptie, resultaat controle zwak Wi-Fi-wachtwoord, actie app-UI, apparaat fabrikant, apparaat besturingssysteem, CPU-model, leverancier/model schijf, leverancier/model geheugen, leverancier netwerkadapter van apparaat waarop deze tool wordt uitgevoerd

Installeer HouseCall for Home Networks niet als u niet wilt dat uw gegevens naar Trend Micro verzonden worden.