GDPR van kracht op 25 mei 2018

Leer wat u moet doen om u voor te bereiden.
Zorg dat u beschikt over ultramoderne beveiligingsoplossingen voor alle nalevingsvereisten.

Wat is GDPR?

Op 25 mei 2018 treedt de Europese algemene verordening gegevensbescherming (GDBR) in werking. De verordening is bedoeld om de wetgeving inzake gegevensbescherming in de gehele EU te standaardiseren en bij te werken met dekking voor eerder onvoorziene gebruikspatronen van gegevens. GDPR bepaalt dat organisaties wereldwijd die de gegevens van EU-burgers verwerken, hun gegevensverwerkingscontroles opnieuw tegen het licht houden en een adequaat beschermingsplan op te stellen.

Gevolgen van GDPR

GDPR wordt gezien als een van de meest stringente regelgeving voor gegevensbescherming ter wereld en is ontworpen om de persoonsgegevens van EU-burgers consistent te beschermen. De verordening betekent dat elke organisatie die betrokken is bij de verwerking en opslag van de EU-burgergegevens, onderhevig is aan boetes bij niet-naleving.

GDPR geldt wereldwijd

Ook als uw organisatie buiten de EU is gebaseerd, is de GDPR-verordening rechtsgeldig. Elke organisatie die de gegevens van EU-burgers verwerkt, met inbegrip van organisaties in de VS, is onderworpen aan de GDPR en zal worden geconfronteerd met toepasselijke sancties.

GDPR: boetes en sancties

Terwijl sommige organisaties de GDPR beschouwen als een kans om hun merknaam sterker te associëren met de bescherming van gebruikersgegevens, en mogelijkheden zien om hun totale bedrijfsgroei te versnellen, zijn er ook potentiële negatieve effecten bij niet-naleving.

De maximale boete is ofwel 4% van de totale omzet (inkomsten/verkoop) of € 20 miljoen, afhankelijk van welke van beide groter is. Maar bij de GDPR-sancties gaat het niet alleen om geldboetes. Een deel van de verordening geeft de toezichthoudende autoriteit de bevoegdheid om een organisatie effectief uit te sluiten van zakendoen.

Bent u klaar voor de GDPR?

Bekijk hoe uw collega's en concurrenten omgaan met de nieuwe verordening.

GDPR-checklist

Vijf mijlpalen voor GDPR-succes*

* De vijf mijlpalen voor GDPR-succes, een verslag van Forrester uit april 2017

Hoe bereidt Trend Micro zich voor op GDPR?

Bij Trend Micro verzorgen we de verwerking en opslag van klantgegevens uit de hele wereld. Dit betekent dat we ons ook aan het voorbereiden zijn op GDPR.

Trend Micro beseft dat de GDPR een essentiële stap is bij het versterken van de rechten van het individu in dit digitale tijdperk en werkt er hard aan om de nieuwe verordening op te nemen in onze bestaande controlevoorzieningen om onze naleving op deze manier nog verder te versterken.

We hebben een GDPR-programmamanager en een Project Readiness-team met de nodige vaardigheden en kennis aangesteld om ervoor te zorgen dat onze privacywerkwijzen en -procedures blijven stroken met de bepalingen over gegevensbeveiliging.

GDPR-bronnen

De deadline voor naleving komt er aan. Inzicht in hoe naleving van ultramoderne cyberveiligheid kan worden behaald.

Krijg deskundig inzicht in GDPR, een brede en ingewikkelde verordening voor veeleisende ultramoderne beveiliging.

Naarmate de deadline van maart voor GDPR nadert, laat deze enquête zien dat er bij de deelnemende organisaties veel verwarring en bezorgdheid heerst.

As organizations march towards the GDPR deadline, this international survey reveals much confusion and concern amongst responders.

You’ve got questions about GDPR? Get the answers in our living FAQ.

Onderneem vandaag nog actie

Laat Trend Micro u helpen bij het bereiken van ultramoderne beveiliging voor GDPR

Protect your hybrid cloud

Bescherm uw hybride cloud

Oudere (legacy) beveiligingsproducten kunnen onvoorziene kwetsbaarheden introduceren in virtuele en op de cloud gebaseerde omgevingen. Ze kunnen prestaties belemmeren en naleving in gevaar brengen.

Onderneem actie met gecentraliseerde bescherming voor fysieke, virtuele, cloud-, multi-cloud-, container- en hybride omgevingen, powered by XGen™ security.

Protect your network

Netwerkbescherming

Met de verplichting om alle inbreuken op persoonlijke gegevens binnen 72 uur te melden, moeten organisaties zich heel goed bewust zijn van alle activiteiten op hun bedrijfsnetwerken terwijl ze tegelijkertijd worden geconfronteerd met verfijnde, gerichte aanvallen die lastig te detecteren zijn.

Onderneem actie en gebruik geavanceerde detectie-engines met geavanceerde mogelijkheden en de optie om de meest recente informatie over allerlei bedreigingen te benutten, powered by XGen™ security.

Protect your users

Bescherming voor uw gebruikers

Eindpuntaanvallen worden steeds complexer en zijn gericht op gevoelige gegevens.

Onderneem actie met een combinatie van meerdere beveiligingstechnieken, gecombineerd met de meest recente informatie over bedreigingen, powered by XGen™ security.