Voldoet u aan de GDPR?

Roep hulp in met ultramoderne beveiligingsoplossingen

Wat is de GDPR?

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie (EU) standaardiseert wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de EU en omvat voorheen onvoorziene gebruikspatronen voor gegevens. GDPR bepaalt dat organisaties wereldwijd die de gegevens van EU-burgers verwerken, hun gegevensverwerkingscontroles opnieuw tegen het licht houden en een adequaat beschermingsplan op te stellen.

Gevolgen van GDPR

GDPR wordt gezien als een van de meest stringente regelgeving voor gegevensbescherming ter wereld en is ontworpen om de persoonsgegevens van EU-burgers consistent te beschermen. De verordening betekent dat elke organisatie die betrokken is bij de verwerking en opslag van de EU-burgergegevens, onderhevig is aan boetes bij niet-naleving.

GDPR geldt wereldwijd

Ook als uw organisatie buiten de EU is gebaseerd, is de GDPR-verordening rechtsgeldig. Elke organisatie die de gegevens van EU-burgers verwerkt, met inbegrip van organisaties in de VS, is onderworpen aan de GDPR en zal worden geconfronteerd met toepasselijke sancties.

GDPR: boetes en sancties

Terwijl sommige organisaties de GDPR beschouwen als een kans om hun merknaam sterker te associëren met de bescherming van gebruikersgegevens, en mogelijkheden zien om hun totale bedrijfsgroei te versnellen, zijn er ook potentiële negatieve effecten bij niet-naleving.

De maximale boete is ofwel 4% van de totale omzet (inkomsten/verkoop) of € 20 miljoen, afhankelijk van welke van beide groter is. Maar bij de GDPR-sancties gaat het niet alleen om geldboetes. Een deel van de verordening geeft de toezichthoudende autoriteit de bevoegdheid om een organisatie effectief uit te sluiten van zakendoen.

Bent u klaar voor de GDPR?

Bekijk hoe uw branche- en vakgenoten omgaan met de nieuwe verordening.

GDPR-checklist

Vijf mijlpalen voor GDPR-succes*

* De vijf mijlpalen voor GDPR-succes, een verslag van Forrester uit april 2017

Hoe Trend Micro omgaat met de GDPR

Bij Trend Micro verzorgen we de verwerking en opslag van klantgegevens uit de hele wereld. En we zijn klaar voor de GDPR.

Wij erkennen dat de GDPR een essentiële stap vormt bij de versterking van de rechten van het individu in het digitale tijdperk en beschikken over een programma waarin de vereisten krachtens de nieuwe verordening zijn opgenomen.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) voor Europa benoemd en beschikken over een GDPR-support team om ervoor te zorgen dat onze privacyprocessen en -procedures blijven stroken met de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming.

Leer van onze ervaringen door te lezen over ons traject naar GDPR-naleving en door onze video met case study te bekijken waarbij vrijwel elk onderdeel van de organisatie aan bod komt.

GDPR-artikelen en -bronnen

Ontdek wat u moet doen nu de GDPR van kracht is, met inbegrip van het opstellen van een checklijst voor mijlpalen.

Krijg deskundig inzicht in GDPR, een brede en ingewikkelde verordening voor veeleisende state-of-the-art beveiliging.

Trend Micro en gastspreker Enza Iannopollo, een analist bij Forrester, bespreken de GDPR en de gevolgen hiervan voor uw organisatie.

Onderneem vandaag nog actie

Laat Trend Micro u helpen bij het bereiken van state-of-the-art beveiliging voor GDPR

Protect your hybrid cloud

Bescherm uw hybride cloud

Oudere (legacy) beveiligingsproducten kunnen onvoorziene kwetsbaarheden introduceren in virtuele en op de cloud gebaseerde omgevingen. Ze kunnen prestaties belemmeren en naleving in gevaar brengen.

Onderneem actie met gecentraliseerde bescherming voor fysieke, virtuele, cloud-, multi-cloud-, container- en hybride omgevingen, powered by XGen™ security.

Protect your network

Netwerkbescherming

Met de verplichting om alle inbreuken op persoonlijke gegevens binnen 72 uur te melden, moeten organisaties zich heel goed bewust zijn van alle activiteiten op hun bedrijfsnetwerken terwijl ze tegelijkertijd worden geconfronteerd met verfijnde, gerichte aanvallen die lastig te detecteren zijn.

 

Onderneem actie en gebruik geavanceerde detectie-engines met geavanceerde mogelijkheden en de optie om de meest recente informatie over allerlei dreigingen te benutten, powered by XGen™ security.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protect your users

Bescherming voor uw gebruikers

Endpoint aanvallen worden steeds complexer en zijn gericht op gevoelige gegevens.

Onderneem actie met een combinatie van meerdere beveiligingstechnieken, gecombineerd met de meest recente informatie over dreigingen, powered by XGen™ security.