Het toegankelijkheidsbeleid en het serviceplan voor toegankelijkheid van klanten van Trend Micro voor het leveren van producten en diensten aan mensen met een handicap

Trend Micro streeft naar uitmuntendheid bij het bedienen van alle klanten, met inbegrip van mensen met een handicap.

Hulpmiddelen

Wij zullen ervoor zorgen dat onze medewerkers opgeleid en vertrouwd met verschillende hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt door klanten met een handicap tijdens het verkrijgen van toegang tot de door ons geleverde producten of diensten. Trend Micro zal redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat niet zal worden verhinderd dat klanten met hulpmiddelen toegang krijgen tot onze producten en diensten.

Communicatie

We zullen communiceren met mensen met een handicap op een manier die rekening houdt met hun handicap.

Ontwerprichtlijnen voor de toegankelijkheid van websites

Onze website is ontworpen op basis van de ontwerprichtlijnen voor toegankelijkheid WCAG 2.0 A en AA.
(http://www.w3.org/WAI/intro/wcag)

Hulpdieren

Wij heten met gehandicapten en hun hulpdieren welkom. Hulpdieren zijn toegestaan in de delen van onze gebouwen die open zijn voor het publiek.

Hulppersonen

Een persoon met een handicap die wordt begeleid door een persoon wordt toegestaan om zich door die persoon te laten vergezellen binnen onze gebouwen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van een hulppersoon.

Melding van tijdelijke onderbreking

In het geval van een geplande of onverwachte onderbreking van diensten of faciliteiten voor klant met een handicap, zal Trend Micro klanten prompt waarschuwen. Deze duidelijk geposte melding bevat informatie over de reden voor de onderbreking, de verwachte tijdsduur, plus een beschrijving van alternatieve faciliteiten of diensten, indien beschikbaar.

De melding zal bij de receptie/entree van de vestiging van Trend Micro in Ottawa worden geplaatst. Deze melding wordt ook op de website van Trend Micro gepubliceerd en zal, indien van toepassing, tevens worden geplaatst op de uitgaande telefonische begroeting.

Training

Trend Micro zal training bieden aan werknemers, vrijwilligers en anderen die namens ons contact onderhouden met het publiek of andere derden. Er zal ook training worden geboden aan personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van beleid, plannen, praktijken en procedures met betrekking tot de levering van onze producten en diensten.

Alle medewerkers die in opdracht van Trend Micro contact onderhouden met het publiek of derden of die deelnemen aan de ontwikkeling van de praktijken van Trend Micro met betrekking tot de levering van producten en diensten zullen worden opgeleid.

Deze training zal worden gegeven aan het personeel als onderdeel van het inwerkproces voor nieuwe medewerkers gedurende de eerste maand van hun dienstverband.

De training omvat: 

  • Voor vestigingen in Ontario, een overzicht van de Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (wet inzake de toegankelijkheid van inwoners van Ontario) uit 2005 en de vereisten van de standaard voor klantenservice
  • Het plan van Trend Micro met betrekking tot de standaard voor klantenservice
  • Manieren van interactie en communicatie met mensen met uiteenlopende handicaps
  • Manieren van interactie met mensen met een handicap die gebruikmaken van een hulpmiddel of die de assistentie nodig hebben van een hulpdier of hulppersoon
  • Het gebruik van hulpmiddelen die door Trend Micro in haar vestigingen worden geleverd • De te volgen procedure als een persoon met een handicap moeite heeft om toegang te verkrijgen tot de producten en diensten van Trend Micro

 

Medewerkers zullen ook worden getraind wanneer er wijzigingen worden aangebracht in het serviceplan voor toegankelijkheid voor klanten.

Feedbackproces

Klanten die feedback willen geven over de manier waarop Trend Micro producten en diensten levert aan mensen met een handicap kunnen telefonisch contact opnemen met Trend Micro via het telefoonnummer dat is gepubliceerd op de website van Trend Micro of door een briefje of e-mailbericht te sturen naar de opgegeven adressen.

Alle feedback, met inbegrip van klachten, dient gericht te worden aan Human Resources:

Hoofdkantoor VS
Trend Micro Incorporated
225 E. John Carpenter Freeway, Suite 1500
Irving, Texas 75062 VS
Telefoon: +1 (817) 569-8900 
Gratis: (888) 762-8736

Vestiging in Canada
Trend Micro Canada Technologies Inc.
Suite 200, 40 Hines Rd, Ottawa, ON, Canada K2K 2M5
E-mail: NA_HR_Benefits@TrendMicro.com
Telefoon: 613-599-4505

Na ontvangst van feedback, beoordeelt Trend Micro de klacht of het verzoek en probeert redelijke aanpassingen aan de installaties of processen en procedures te identificeren om het probleem op te lossen. Indien nodig, neemt Trend Micro contact op met degene die de feedback heeft gegeven met het verzoek om bijkomende informatie of suggesties. Klanten kunnen binnen 3-5 werkdagen een antwoord verwachten.

Melding van beschikbaarheid

Trend Micro zal het publiek ervan op de hoogte stellen dat ons beleid op aanvraag beschikbaar is door een link op de website van Trend Micro te plaatsen op www.trendmicro.com.

Wijzigingen in deze of andere beleidsregels

Elk beleid van Trend Micro dat niet de waardigheid en autonomie van personen met een handicap respecteert en bevordert zal worden gewijzigd of verwijderd.