Privacy en juridisch

Wij van Trend Micro hechten veel waarde aan uw privacy. Nu de AVG van kracht is geworden, blijft onze focus op beveiliging en gegevensbescherming wereldwijd een topprioriteit.

Algemene privacykennisgeving

De algemene privacykennisgeving van Trend Micro biedt een overzicht van de informatie die we verzamelen door middel van onze website, producten en diensten, hoe we deze verwerken en voor welke doeleinden.  

Beleid inzake gegevensbescherming (Europa)

In het Beleid inzake gegevensbescherming wordt het desbetreffende beleid van Trend Micro voor Europa beschreven

Bijlage gegevensverwerking (Europa)

De bijlage gegevensverwerking van Trend Micro bekijken

Whitepapers over privacy

Details over hoe Trend Micro gegevens behandeld voor specifieke producten.

Lijst van verwerkers en subverwerkers

Een lijst van verwerkers en subverwerkers van Trend Micro

Bekendmaking over gegevensverzameling

Bekendmaking over de soorten gegevens die worden verzameld door een product van Trend Micro en hoe u kunt aangeven dat u niet wilt dat deze gegevens worden verzameld

Privacykennisgeving personeelswerving (Europa)

We respecteren de privacyrechten van personen en zetten ons ervoor in persoonsgegevens op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met het toepasselijk recht te behandelen.

Rechten van het individu

Klik op de onderstaande link als u wilt gebruikmaken van uw individuele rechten op grond van de AVG of instructies wilt bekijken voor het instellen van uw voorkeuren met betrekking tot marketingcommunicatie.

Productbeveiliging en certificeringen

Trend Micro ziet erop toe dat haar beveiligingsproducten en -diensten ten minste voldoen aan kritieke branchecertificeringen en compliancevereisten voor beveiliging.

Informatie over diverse aanvullende juridische beleidsdocumenten

Verklaring inzake moderne slavernij (VK)

De verklaring van Trend Micro met betrekking tot de wet inzake moderne slavernij is opgesteld in verband met Section 54 van de Modern Slavery Act uit 2015.

Selecteer de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de producten en diensten van Trend Micro. Als u rechtstreeks een andere overeenkomst hebt gesloten met Trend Micro, is die overeenkomst van toepassing op uw gebruik van de producten en/of diensten.

Licentieovereenkomsten voor ondernemingen

Gebruiksvoorwaarden voor clouddiensten

Licentieovereenkomsten voor consumenten

Algemene voorwaarden voor apps

Overeenkomsten voor gratis tools voor consumenten

Overige Trend Micro-tools

Ransomware