Vooruitziende verklaringen

Bepaalde uitspraken die wij doen in deze presentatie, zijn vooruitziende verklaringen. Deze vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd op de huidige aannames en meningen van het management in het licht van de informatie waar het management momenteel over beschikt, en omvatten bekende en onbekende risico's en onzekerheden. Vele belangrijke factoren zouden ervoor kunnen zorgen dat onze daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die we noemen in onze vooruitziende verklaringen. Tot deze factoren behoren:

 • moeilijkheden bij het aanpakken van nieuwe virussen en andere computerbeveiligingsproblemen;
 • timing van nieuwe productintroducties en gebrek aan marktacceptatie voor onze nieuwe producten;
 • de aanhoudende vraag naar, en de timing van de verkoop van, onze bestaande producten;
 • snelle technologische veranderingen binnen de antivirussoftware-industrie;
 • veranderingen in de behoeften van de klant op het gebied van antivirussoftware;
 • bestaande producten en nieuwe productintroducties door onze concurrenten en de prijsstelling van deze producten;
 • dalende prijzen voor onze producten en diensten;
 • het effect van toekomstige overnames op onze financiële toestand en bedrijfsresultaten;
 • het effect van ongunstige economische ontwikkelingen op onze belangrijkste markten;
 • het effect van wisselkoersschommelingen op onze bedrijfsresultaten;
 • een toename van het aantal geretourneerde producten;
 • het mogelijke gebrek aan aantrekkelijke investeringsdoelstellingen; en
 • problemen bij het succesvol uitvoeren van onze investeringsstrategie.

 

We nemen geen verplichting op ons om vooruitziende verklaringen te actualiseren.