Vergaderkalender en aandeelhoudersvergaderingen

 

Geconsolideerde financiële resultaten van BJ2018, Q1 bekijken

Op 9 mei 2018 houdt Trend Micro in Tokio een briefing om de resultaten van Q1 en het geconsolideerde jaarresultaat voor BJ2018 te bespreken.

*Het presentatiemateriaal van deze bijeenkomst zal beschikbaar worden gesteld op internet.
De inhoud is beschikbaar vanaf 9-mei-18 na 15.00 uur Japanse tijd

Kalender van investeerdersconferenties

Aandeelhoudersvergaderingen

27 februari 2017 Oproeping voor de 29e gewone algemene vergadering van aandeelhouders (vertaling)


3 maart 2017 Oproeping voor de 28e gewone algemene vergadering van aandeelhouders (vertaling)


1 maart 2016 Oproeping voor de 27e gewone algemene vergadering van aandeelhouders (vertaling)