Wees je ware zelf

Diversiteit en integratie

Integratie + Samenwerking = Succes

Integratie en samenwerking zijn essentieel voor ons succes en onze cultuur.

De diversiteit van ons personeel versterkt onze positie als mondiale organisatie die actief is op een mondiale markt door middel van invloed, uitmuntendheid en sociale verantwoordelijkheid.

We verwelkomen, waarderen, stimuleren en vieren diversiteit (de ervaringen en eigenschappen die ons maken tot wie we zijn), waaronder ras, etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, fysieke gesteldheid, leeftijd, religie, militaire status, sociaal-economische status en politieke filosofie.

Een diverse gemeenschap opbouwen

Bij ons streven naar innovatieve cyberbeveiliging willen we een open cultuur opbouwen van veelzijdige Trend-medewerkers die worden aangemoedigd hun ware zelf te zijn. We richten ons op het creëren en stimuleren van mogelijkheden voor een open discussie over diversiteit, gelijkheid en integratie. Onze cultuur staat in het teken van compassie, integratie en ruimdenkendheid.

Initiatieven voor diversiteit bij Trend

Trending Women -  Kijk op de toekomst van techniek

Help vrouwen zich te handhaven en ontplooien in de wereld van cyberbeveiliging

Dit initiatief vormt een aanvulling op de brede inzet van ons management om vrouwen in het veld van cyberbeveiliging te werven, behouden en stimuleren.

Trending Women heeft interne mentor-, sponsor- en onboardingprogramma’s voor vrouwen opgezet en organiseert daarnaast interne en externe netwerkevenementen, ondersteunt vrouwen in liefdadigheidsorganisaties, creëert interne programma’s waar vrouwen centraal staan en moedigt vrouwelijke Trend-medewerkers aan om meer conferenties en netwerkbijeenkomsten bij te wonen.


CPITS (Certification Program in IT Security)

Volgende generatie professionals in cyberbeveiliging wordt opgeleid in Egypte en Brazilië

Dit jaarlijkse programma van zeven weken is bedoeld om de volgende generatie professionals in cyberbeveiliging in heel Egypte en Brazilië te ontdekken, inspireren en op te leiden. Er zijn plannen om uit te breiden naar meer regio’s.

CPITS zorgt voor kennis over cyberbeveiliging, zoals technische en zakelijke vaardigheden, maar ook sociale vaardigheden, om jong talent te stimuleren zich te ontwikkelen in de branche en deel te worden van de volgende generatie beveiligingsexperts.


De kloof dichten

Help ons de kloof voor vaardigheden in cyberbeveiliging te dichten met vrouwelijk en genderdivers talent

Er bestaat een enorme kloof voor talent in cyberbeveiliging. Volgens sommige schattingen zouden er tegen 2020 maar liefst 1,5 miljoen openstaande vacatures zijn.

Het is nu de tijd om die kloof te dichten. We hebben mensen met veelzijdige meningen, achtergronden en gezichtspunten nodig om cyberbedreigingen effectief te bestrijden. Wereldwijd bestaat het personeelsbestand in de cyberbeveiliging voor slechts 11 procent uit vrouwen. Daarom hebben we u nodig (de wereld heeft u nodig)  om functies te vervullen van startniveau tot de directiekamer!


Algemene markten

Springplank voor jongvolwassenen naar het veld van cyberbeveiliging

Het programma wil jongvolwassenen met weinig tot geen ervaring in cyberbeveiliging een springplank bieden naar persoonlijke groei. Het initiatief is gericht op een gevarieerde groep jongeren en integreert zo verschillende achtergronden in een gevestigde, volwassen branche.

Na een uitdagende stage van 90 dagen krijgt een aantal deelnemers een baan aangeboden bij Trend Micro. De stagiaires maken kennis met activiteiten voor sales, marketing, channel, bedrijfsvoering en klantenservice, en behalen een certificering voor AWS en Salesforce.

OAS (Organization of American States) Cyberwomen Challenge – Latijns-Amerika

Stimuleert Latijns-Amerikaanse vrouwen hun vaardigheden in cyberbeveiliging te ontwikkelen

Trend Micro bevordert samen met OAS (Organization of American States) diversiteit door vrouwen in beveiliging te stimuleren, bijvoorbeeld door te luisteren naar inspirerende personen in workshops, peer-panels, sprekers en netwerksessies.

Met de OAS Cyberwomen Challenge wordt geprobeerd de kloof voor talent in cyberbeveiliging te dichten door vrouwen te stimuleren hun kennis van cyberbeveiliging te vergroten, carrière te maken in de branche en leidende posities in hun organisaties te bekleden.


Een toegankelijke plek voor iedereen

Een toegankelijke werkruimte ontwikkelen

We zetten ons voor 100% in om alle klanten en alle medewerkers van dienst te zijn. Dit geldt ook voor personen met een handicap.

We bereiken dit door de implementatie van hulpmiddelen, duidelijke communicatie waarbij rekening wordt gehouden met personen met een handicap, het trainen van medewerkers en vrijwilligers in ons toegankelijke-serviceplan en het toelaten van hulpdieren en hulpverleners op locatie.

We zoeken mensen. Sluit u bij ons aan.